Thi THPT quốc gia 2017: Những mốc thời gian quan trọng

01/04/2017 09:18

Những mốc thời gian cực kỳ quan trọng cần lưu ý trong đợt thi THPT quốc gia 2017.

thi thpt quốc gia 2017: những mốc thời gian quan trọng

Những mốc thời gian cực kỳ quan trọng cần lưu ý trong đợt thi THPT quốc gia 2017.

Quy chế thi Trung học Phổ thông (THPT) quốc gia 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định rõ các mốc thời gian cho kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Dưới đây là những mốc thời gian cụ thể mà thí sinh cần lưu ý:

Ngày 1/4/2017: Thí sinh bắt đầu làm thủ tục đăng ký dự thi và xét tuyển vào đại học, cao đẳng.

Ngày 20/4/2017: Hạn cuối cùng nộp hồ sơ thi THPT Quốc gia 2017 và xét tuyển đại học.

Từ sau ngày 20/4/2017: Thí sinh không được thay đổi điểm thi và các thông tin về bài thi/môn thi đã đăng ký.

Trước ngày 2/6/2017: Thông báo công khai những thí sinh không đủ điều kiện dự thi.

Trước ngày 7/6/2017: Hoàn thành việc in và trả giấy báo dự thi cho thí sinh.

Ngày 21/6/2017: Thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 14h để làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi.

Từ ngày 22 đến 24/6/2017: Thí sinh làm bài thi THPT Quốc gia 2017.

Ngày 7/7/2017: Hội đồng thi công bố và thông báo kết quả cho thí sinh.

Từ ngày 8 đến 17/7/2017: Tiếp nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo.

Ngày 14/7/2017: Công bố kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Ngày 15/7/2017: Dự kiến các thí sinh bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển Đại học trực tuyến và trực tiếp bằng phiếu.

Ngày 17/7/2017: Bắt đầu cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính), gửi giấy chứng nhận kết quả thi.

Ngày 24/7/2017: Hoàn thành tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có).

Ngày 26/7: Hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo.

Xem thêm video cách sử dụng  phần mềm quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Bảo Bình