Chiều 13/5, tại Cung Điền kinh trong nhà Hà Nội đã diễn ra nội dung chung kết kiếm chém 3 cạnh nam với sự góp mặt của kiếm thủ nổi tiếng Vũ Thành An.
Chiều 13/5, tại Cung Điền kinh trong nhà Hà Nội đã diễn ra nội dung chung kết kiếm chém 3 cạnh nam với sự góp mặt của kiếm thủ nổi tiếng Vũ Thành An.
Biển Ngọc