Thiếu hơn 500 tỷ đồng ngân sách thực hiện cầu dân sinh

19/03/2015 06:01

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cho biết, dự án xây dựng 186 cầu treo dân sinh hiện còn thiếu hơn 500 tỷ đồng.

thiếu hơn 500 tỷ đồng ngân sách thực hiện cầu dân sinh
Cầu treo dân sinh Nam Công (Hà Nam) 

Tại cuộc họp với các nhà tài trợ xây dựng cầu dân sinh diễn ra ngày 17/3, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cho biết, hiện nay dự án xây dựng 186 cầu treo dân sinh ngân sách Nhà nước mới bố trí được 400 tỷ đồng, hiện còn thiếu hơn 500 tỷ đồng vẫn chưa bố trí được.

Để đảm bảo nguồn kinh phí hoàn thành 186 cầu treo dân sinh, Bộ GTVT đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ các phương án huy động vốn.

Theo đó, Bộ GTVT ưu tiên những nhà đầu tư tài trợ xây dựng cầu dân sinh đăng ký để triển khai thực hiện 186 cầu treo, phấn đấu kết thúc giai đoạn 1 vào ngày 30/6/2015.

Đối với những đơn vị còn lại, Tổng cục Đường bộ VN có văn bản đề nghị các đơn vị tài trợ xây dựng cầu dân sinh chuyển tiền vào Quỹ Xã hội - từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam trước ngày 30/6/2015.

Sau thời gian này, những đơn vị nào chưa chuyển tiền, coi như không tài trợ nữa.

H.T.O