Thôi chức kế toán trưởng người có chị làm Phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện

12/06/2020 16:58

Phát hiện chị được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện nhưng em trai vẫn giữ chức kế toán trưởng, Sở Y tế đã quyết định điều chuyển.

Thôi chức kế toán trưởng người có chị làm Phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện 1
Trung tâm Y tế huyện Vân Canh

Ngày 12/6, Sở Y tế tỉnh Bình Định cho biết, đã quyết định về việc cho thôi giữ chức danh kế toán trưởng Trung tâm Y tế huyện Vân Canh đối với ông Ngô Quốc Việt, người được xác định có chị ruột làm giám đốc trung tâm này. Sau khi cho thôi chức kế toán trưởng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vân Canh có trách nhiệm bố trí công tác Ngô Quốc Việt theo chuyên môn, nghề nghiệp được đào tạo phù hợp với vị trí việc làm tại đơn vị.

Ông Ngô Quốc Việt được bổ nhiệm làm kế toán trưởng của Trung tâm Y tế huyện Vân Canh theo quyết định số 209/QĐ-SYT ngày 22/1/2019 của Sở Y tế Bình Định. Tuy nhiên, ngày 1/11/2019 Sở Y tế Bình Định có quyết định số 1662/QĐ-SYT về việc bổ nhiệm bà Ngô Thị Hồng Liên làm Phó Giám đốc trung tâm. Bà Liên và ông Việt là chị em ruột.

Theo khoản 3, Điều 20 Luật số 36/2018/QH14 Luật phòng chống tham nhũng ngày 20/11/2018 của Quốc hội khóa 14 có nêu rõ: “Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không được bố trí vợ hoặc chồng, bố mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó”.

Đối chiếu với quy định trên, việc bà Ngô Thị Hồng Liên làm Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vân Canh, trong khi em ruột của bà là ông Ngô Quốc Việt giữ vị trí kế toán trưởng, là không đúng với quy định.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Bình Định thì trước khi bà Liên được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vân Canh, ông Việt đã làm kế toán trưởng ở đơn vị này. Giờ theo quy định, bà Liên lên chức Phó Giám đốc Trung tâm Y tế, thì ông Việt không được làm kế toán trưởng đơn vị này nữa.

Ông Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế Bình Định cho biết thêm, thời điểm ký Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vân Canh đối với bà Liên, Sở Y tế tỉnh Bình Định không hề hay biết sự việc bà Liên và ông Việt là chị em ruột. Đồng thời, cho biết đó là sơ suất, chủ quan của Trung tâm Y tế huyện Vân Canh.

Được biết, trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vân Canh, bà bà Ngô Thị Hồng Liên (SN 1975) làm đội trưởng đội y tế dự phòng của huyện này.

Quang Đạt