Thông báo gia hạn mời thầu

05/11/2020 08:04

Ban ATGT tỉnh Tiền Giang thông báo gia hạn mời thầu gói thầu Thi công xây dựng và mua thiết bị công trình ATGT cho trẻ em tại TP. Mỹ Tho.

Thông báo gia hạn mời thầu 1
(Ảnh minh họa)

Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang (Bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng và mua thiết bị công trình An toàn giao thông cho trẻ em tại thành phố Mỹ Tho, hạng mục công trình: Sửa chữa, nâng cấp các hạng mục giao thông đường bộ tại khu vực 04 trường Tiểu học Phước Thạnh, Trung An, Thiên Hộ Dương và Thủ Khoa Huân thuộc dự án An toàn giao thông cho trẻ em tại thành phố Mỹ Tho theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, không qua mạng, một giai đoạn, một túi hồ sơ, sử dụng nguồn Vốn tài trợ của Hiệp hội An toàn giao thông đường bộ toàn cầu (GRSP)/ Quỹ Fondation Botnar tài trợ thông qua Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế tại Việt Nam (Nguồn kinh phí dự án An toàn giao thông cho trẻ em tại thành phố Mỹ Tho).

Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang đã có Thông báo mời thầu đăng trên Báo Ấp Bắc số 4102 ngày 31/8/2020; số 4103 ngày 02/9/2020; số 4104 ngày 04/9/2020; thời điểm đóng thầu lúc 09 giờ 00 phút ngày 28/9/2020 và mở thầu lúc 09 giờ 30 phút ngày 28/9/2020; Sau khi mở thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, Bên mời thầu đã hủy kết quả hồ sơ dự thầu của 02 nhà thầu tham dự do không đáp ứng đúng các nội dung yêu cầu trong hồ sơ mời thầu và quy định của nhà tài trợ trong đấu thầu. Đồng thời, Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang đã có Thông báo gia hạn thời gian mời thầu đăng trên Báo Ấp Bắc số 4118 ngày 07/10/2020; số 4119 ngày 10/10/2020; số 4120 ngày 12/10/2020; thời điểm đóng thầu lúc 09 giờ 00 phút ngày 20/10/2020. Tuy nhiên, đến thời điểm đóng thầu, Bên mời thầu chỉ nhận được 01 hồ sơ dự thầu nên không đủ số lượng nhà thầu để tiến hành mở thầu.

Do vậy, Bên mời thầu xin thông báo gia hạn thời gian mời thầu dự án An toàn giao thông cho trẻ em tại thành phố Mỹ Tho đến 9h ngày 24/11/2020, mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện đến tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin tại Bên mời thầu và sẽ được mua một bộ Hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh tại Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang. Địa chỉ: 391 Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang. Điện thoại: 02733.871.828 – Fax: 02733.885.123 (trong giờ hành chính) hoặc qua địa chỉ email dentruongantoan@gmail.com để nhận Hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh.

Hồ sơ dự thầu phải kèm theo một bảo đảm dự thầu (bằng thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành trị giá là 85.745.000 đồng (Tám mươi lăm triệu, bảy trăm bốn mươi lăm ngàn đồng) và phải được chuyển đến Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang trước thời điểm đóng thầu là 09 giờ 00 phút ngày 24/11/2020.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 9h30 ngày 24/11/2020 tại Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang, Địa chỉ: 391 Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang.

Ban ATGT Tiền Giang