Thứ Ba, 21/05/2019 08:14:41 Hotline: 0901 514 799

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

19/04/2019 11:00

Trung tâm Y tế Hàng không thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

1. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Y tế Hàng không - Địa chỉ: 23/200 Nguyễn Sơn - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - TP. Hà Nội.

2. Số lượng: 01 tài sản

3. Tên tài sản: 01 xe ô tô con, nhãn hiệu TOYOTA COROLLA, năm sản xuất: 1992; nơi sản xuất: Nhật Bản, số chỗ ngồi: 5, biển kiểm soát 80B-0122 đã thu hồi.

Giá khởi điểm: 24.812.000 đồng

4. Tiêu chí lựa chọn đơn vị đấu giá:

· Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

· Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

· Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín khi tổ chức đấu giá tài sản;

· Có thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

· Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

· Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: tại trụ sở Người có tài sản đấu giá, kể từ 08h00 ngày 22/4/2019 đến 16h00 ngày 24/4/2019.

Số điện thoại liên hệ: 0912303404 - Ông: Nguyễn Tuấn Anh.

H.K