Đoàn chủ tịch 17 người sẽ điều hành Đại hội XIII của Đảng

25/01/2021 19:11

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 17 đồng chí, bầu Đoàn Thư ký gồm 5 đồng chí và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 13 đồng chí.

Đoàn chủ tịch 17 người sẽ điều hành Đại hội XIII của Đảng 1

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Trung tâm Báo chí Đại hội XIII vừa có Thông cáo báo chí về phiên trù bị Đại hội XIII của Đảng.

Sáng 25/1/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên trù bị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.

Trước giờ khai mạc phiên trù bị, các đại biểu dự Đại hội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau đó, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí Trưởng đoàn đại biểu của các đảng bộ trực thuộc Trung ương dự Đại hội đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Bộ Chính trị và Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Chương trình phiên họp trù bị, Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đại hội bầu Đoàn Thư ký gồm 5 đồng chí và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 13 đồng chí.

Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XIII của Đảng do Ban Thẩm tra tư cách đại biểu trình.

Theo đó, tất cả 1.587 đại biểu được triệu tập dự Đại hội đều đủ tư cách đại biểu Đại hội.

Buổi chiều, các đại biểu nghiên cứu tài liệu tại nơi ở của đoàn.

Đoàn chủ tịch gồm 16 đồng chí ủy viên Bộ Chính trị và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:

1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng bí thư, Chủ tịch nước

2. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội

3. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ

4. Đồng chí Trần Quốc Vượng - Trường trực Ban Bí thư

5. Đồng chí Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

6. Đồng chí Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an

7. Đồng chí Phạm Minh Chính - Trưởng ban Tổ chức Trung ương

8. Đồng chí Trương Hòa Bình - Phó Thủ tướng thường trực

9. Đồng chí Tòng Thị Phóng - Phó Chủ tịch Quốc hội

10. Đồng chí Vương Đình Huệ - Bí thư Thành ủy Hà Nội

11. Đồng chí Trương Thị Mai - Trưởng Ban Dân vận Trung ương

12. Đồng chí Võ Văn Thưởng - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

13. Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

14. Đồng chí Phạm Bình Minh - Phó Thủ tướng

15. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Theo dõi, chỉ đạo Thành ủy TP Hồ Chí Minh

16. Đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng Bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII

17. Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Na Bình