Thông qua quy chế bầu cử Ủy viên Trung ương Đảng

20/01/2016 17:01

Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11 không nằm trong danh sách tái cử thì không được tự ứng cử, đề cử.

Thông qua quy chế bầu cử Ủy viên Trung ương Đảng 1
Các đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 20/1, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 đã họp phiên trù bị. Sau khi ông Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư tuyên bố lý do, thông qua chương trình phiên trù bị và quy chế làm việc của Đại hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang điều hành phiên họp.

Tại phiên trù bị, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình làm việc, Quy chế bầu cử của Đại hội và Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Đại hội đã thông qua quy chế bầu cử - nội dung được hội nghị Trung ương 13, 14 thông qua. Quy chế và chương trình cũng được các đoàn đại biểu nhất trí thông qua.

Theo quy chế, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11 không nằm trong danh sách tái cử thì không được tự ứng cử, đề cử cũng như nhận đề cử.

Sáng 21/1 Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 sẽ khai mạc. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng điều hành Đại hội. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu khai mạc.

Sau đó, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ đọc báo cáo chung của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá 11. Ông Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư sẽ đọc báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá 11.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 được tổ chức từ ngày 20/1 đến 28/1 với sự tham gia của 1.510 đại biểu, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên. Đại hội lần này sẽ bầu ra Ban chấp hành T.Ư khoá 12.

Di Linh