Thu thẻ nhà báo của ông Phan Lợi, admin Diễn đàn nhà báo trẻ

20/06/2016 20:00

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Quyết định thu hồi thẻ nhà báo của ông Mai Phan Lợi.

Thu thẻ nhà báo của ông Phan Lợi, admin Diễn đàn nhà báo trẻ 1

Ông Mai Phan Lợi, Admin Diễn đàn Nhà báo trẻ bị thu hồi thẻ Nhà báo.

Hôm nay (20/6), Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn vừa ký Quyết định số 1063/QĐ-BTTTT, thu hồi thẻ nhà báo của ông Mai Phan Lợi, Phó tổng TKTS, Trưởng VP đại diện Báo Pháp luật TP.HCM tại Hà Nội. Ông Lợi hiện cũng là Admin (quản trị) Diễn đàn Nhà báo trẻ, một diễn đàn hoạt động về báo chí có tiếng trên mạng xã hội Facebook.

Theo đó, căn cứ vào Thông tư số 07/2007/TT-BVHTT và căn cứ vào Báo cáo số 117/BPL ngày 20/6/2016 của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh và theo đề nghị của Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ TT&TT quyết định: Thu hồi thẻ nhà báo mang số hiệu IBĐ 00596 thời hạn 2016-2020 của ông Mai Phan Lợi được cấp tại Báo Pháp luật TP.HCM do vi phạm tiết c, điểm 9.1, khoản 9 Mục II Thông tư số 07/2007/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2007, xúc phạm nghiêm trọng danh dự của Quân đội nhân dân Việt Nam, gây tổn thương sâu sắc đến gia đình, người thân, đồng đội của những cán bộ, chiến sĩ gặp nạn khi đang làm nhiệm vụ; làm tổn hại đến uy tín của đội ngũ những người làm báo.

Quyết định số 1063 cũng yêu cầu Báo Pháp luật TP.HCM có trách nhiệm thu hồi thẻ nhà báo của ông Mai Phan Lợi nộp về Bộ TT&TT (qua Cục Báo chí) theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, Ban biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM đã ra quyết định đình chỉ chức vụ của ông Mai Phan Lợi.

Thanh Thanh