Thủ tục đăng ký xe quân đội của Bộ Quốc phòng

01/09/2016 17:10

Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 3378/QĐ-BQP công bố thủ tục hành chính mới ban hành về đăng ký xe cơ giới...

thủ tục đăng ký xe quân đội của bộ quốc phòng

Ngày 20/8/2016, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 3378/QĐ-BQP công bố thủ tục hành chính mới ban hành về đăng ký xe cơ giới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.

Nội dung công bố kèm theo Quyết định số 3378/QĐ-BQP gồm 2 phần:

Phần 1: 10 danh mục thủ tục hành chính mới ban hành do các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện.

Phần 2: Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính mới ban hành về đăng ký xe cơ giới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng, gồm 10 thủ tục hành chính: Thủ tục đăng ký xe có nguồn gốc viện trợ trước ngày 31/12/1989; Thủ tục đăng ký xe do Bộ Quốc phòng trang bị; Thủ tục đăng ký xe do đơn vị tự mua; Thủ tục đăng ký xe điều động giữa các cơ quan, đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng; Thủ tục đăng ký xe cơ quan, đơn vị mua bằng vốn tự có, bán lại cho cơ quan, đơn vị khác trong Bộ Quốc phòng; Thủ tục đăng ký xe điều động nội bộ của cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; Thủ tục đăng ký xe cho, tặng; xe viện chợ; xe nhập khẩu phi mậu dịch, xe là quà biếu hoặc xe nhập khẩu là tài sản di chuyển; Thủ tục đăng ký xe cải tạo; Thủ tục đăng ký xe sau sửa chữa thay thế động cơ cùng lại; Thủ tục cấp lại, cấp đổi biển số, giấy chứng nhận; kèm theo mẫu bản khai đăng ký xe.

>>> Xem thêm video:

Quyết định số 3378/QĐ-BQP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/8/2016.

Nội dung chi tiết Quyết định số 3378/QĐ-BQP:

QD3378BQP.pdf

589.43k

Thanh Hà