Thủ tục và phí bảo hiểm đi du lịch các nước ASEAN

08/05/2017 14:40

Tôi lên kế hoạch đi du lịch một số nước Đông Nam Á (ASEAN) trong một tháng, thủ tục bảo hiểm như thế nào?

thủ tục và phí bảo hiểm đi du lịch các nước asean

Hai khách đi du lịch một số nước Đông Nam Á có thể lựa chọn loại hình bảo hiểm du lịch quốc tế của Bảo hiểm PVI với số tiền bảo hiểm từ 200 triệu đồng/người/vụ - 2 tỷ đồng/người/vụ

Hỏi: Chúng tôi gồm hai người, đang lên kế hoạch đi du lịch một số nước Đông Nam Á (ASEAN) trong một tháng. Xin hỏi cần làm những thủ tục bảo hiểm gì và phí bảo hiểm là bao nhiêu?

Nguyễn Hạnh Nguyên (Hà Nội)

Trả lời: Bảo hiểm PVI cung cấp sản phẩm bảo hiểm du lịch rất đa dạng về quyền lợi và mức phí cho khách hàng lựa chọn.

Cụ thể, đối với hai khách đi du lịch một số nước Đông Nam Á có thể lựa chọn loại hình bảo hiểm du lịch quốc tế của Bảo hiểm PVI với số tiền bảo hiểm từ 200 triệu đồng/người/vụ - 2 tỷ đồng/người/vụ.

Mức phí bảo hiểm tùy thuộc vào quyền lợi bảo hiểm và thời gian đi du lịch mà khách hàng lựa chọn. Mức phí thấp nhất cho thời hạn du lịch một tháng của khách hàng từ 360 nghìn đồng/người.

TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PVI