Thủ tục yêu cầu bồi thường khi học sinh, sinh viên gặp tai nạn

10/07/2017 14:15

Khi học sinh, sinh viên khi tham gia bảo hiểm toàn diện gặp tai nạn cần gửi cho Bảo hiểm một số chứng từ.

Thủ tục yêu cầu bồi thường khi học sinh, sinh viên gặp tai nạn 1

Thủ tục yêu cầu bồi thường như thế nào khi gặp tai nạn đối với người tham gia gói bảo hiểm học sinh, sinh viên.

Hỏi:

Xin hỏi thủ tục yêu cầu bồi thường như thế nào khi gặp tai nạn đối với người tham gia gói bảo hiểm học sinh, sinh viên?

Trả lời:

Khi học sinh, sinh viên khi tham gia bảo hiểm toàn diện học sinh, sinh viên gặp tai nạn cần gửi cho Bảo hiểm PVI các chứng từ sau: Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm (theo mẫu của Bảo hiểm PVI); Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc Hợp đồng bảo hiểm bản sao đính kèm danh sách người được bảo hiểm; Biên bản tai nạn có xác nhận của nhà trường, chính quyền địa phương hoặc công an nơi người được bảo hiểm bị tai nạn; Bản gốc hoặc bản sao có xác nhận của Bảo hiểm PVI các chứng từ y tế: Giấy ra viện, phiếu điều trị (trường hợp điều trị nội trú), phiếu mổ (trường hợp phẫu thuật) và các hóa đơn chứng từ liên quan đến việc điều trị theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính: Giấy chứng tử (Trường hợp Người được bảo hiểm chết); Chứng từ chứng minh quyền thừa kế hợp pháp (trường hợp người được bảo hiểm chết).

Xem thêm video:

TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PVI