Thứ Bảy, 14/12/2019 16:09:04 Hotline: 0901 514 799

Thủ tướng bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

17/07/2019 17:01

Bà Mai Thị Thu Vân, Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Keyword đầu tiên có dấu
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Thị Thu Vân

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bổ nhiệm bà Mai Thị Thu Vân, Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ, giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Bà Mai Thị Thu Vân sinh năm 1969, quê quán tỉnh Quảng Nam.

Bà Mai Thị Thu Vân từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính; Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ; Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ hiện có bốn phó chủ nhiệm gồm: ông Nguyễn Cao Lục, Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Duy Hưng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hiện nay là ông Mai Tiến Dũng. Ông Mai Tiến Dũng cũng đồng thời là người phát ngôn của Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng.

T.Dũng