Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông

19/09/2019 17:48

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Phạm Anh Tuấn chính thức được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông.

Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông 1
Tân Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn

Tại Quyết định 1229/QĐ-TTg ngày 19/9, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông.

Ông Phạm Anh Tuấn sinh năm 1973, tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội và là tiến sĩ chuyên ngành tài chính ngân hàng. Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông, ông Phạm Anh Tuấn đã kinh qua nhiều vị trí khác nhau.

Từ tháng 2/2011, ông Phạm Anh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (nay là Tổng công ty Bưu Điện Việt Nam).

Tháng 9/2013, ông Phạm Anh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Tới tháng 12/2017, ông Tuấn được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Phùng Đô