Thủ tướng: Cải cách hành chính không được đánh trống bỏ dùi

26/03/2015 11:00

“Thực hiện cải cách hành chính không được đánh trống bỏ dùi, phải biến mục tiêu trên văn bản thành kết quả cụ thể”.

thủ tướng: cải cách hành chính không được đánh trống bỏ dùi
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu thực hiện nghiêm việc cải cách hành chính trong lĩnh vực hải quan

Các bộ ngành cam kết giảm 1/2 thời gian thực hiện thủ tục hành chính

Tại buổi làm việc của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan được tổ chức ngày 25/3, Bộ Tài chính báo cáo, thực hiện Nghị quyết số 19 năm 2014 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Bộ Tài chính đã triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan.

"Ngoài 3 Bộ Tài chính, Giao thông vận tải, Công thương, các Bộ, ngành khác vẫn chưa triển khai đầy đủ hệ thống công nghệ thông tin để thực hiện kết nối cơ chế một cửa quốc gia ".(Theo Báo cáo của Bộ Tài chính).

Các giải pháp về hoàn thiện thể chế, chính sách, ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng phương pháp quản lý hải quan hiện đại, tăng cường trang thiết bị, máy móc kỹ thuật ... đã giúp đơn giản hóa 41 thủ tục hành chính, bãi bỏ 14 thủ tục; 98% số tờ khai, kim ngạch đã thông quan điện tử; tiếp nhận hơn 31 ngàn hồ sơ điện tử bản lược khai hàng hóa và các chứng từ có liên quan cho phương tiện vận tải biển xuất cảnh, nhập cảnh; chính thức triển khai cơ chế một cửa quốc gia tại 12 cảng biển quốc tế từ 11/11/2014 với sự tham gia của 3 Bộ Tài chính, Giao thông vận tải, Công thương. 1/3 số lượng container luồng đỏ đã được thực hiện soi chiếu bằng hệ thống máy soi hiện đại tại các địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cũng cho biết kết quả đạt được mới chỉ bước đầu và vẫn còn nhiều tồn tại trong đó nổi lên là số lượng hồ sơ thực hiện qua cơ chế một cửa quốc gia còn hạn chế do đang ở giai đoạn đầu kết nối. 

Phát biểu tại cuộc làm việc, ý kiến của các Bộ, ngành, ý kiến của các Phó Thủ tướng Chính phủ đều cho rằng các chỉ tiêu mà Nghị quyết 19 đưa ra liên quan đến lĩnh vực hải quan là hoàn toàn khả thi, tuy nhiên đó mới là những mục tiêu trên văn bản, để có kết quả trong thực tế đòi hỏi phải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, sự phối hợp chặt chẽ của tất cả các Bộ, ngành liên quan và phải thay đổi tư duy quản lý.

Lãnh đạo các Bộ Công Thương, Bộ GTVT, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an đều nhất trí với các đề xuất mà Bộ Tài chính đưa ra đồng thời cam kết tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục, nhanh chóng áp dụng công nghệ thông tin và kết nối với Cơ chế một cửa quốc gia nhằm giảm ít nhất 1 nửa thời gian thực hiện thủ tục hành chính chuyên ngành của Bộ, ngành mình.

Để người dân, doanh nghiệp, báo chí giám sát cải cách hành chính

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng cải cách thể chế, trong đó có cải cách thủ tục hành chính là một trong những đột phá chiến lược, cải cách thủ tục hành chính về hải quan là một trong những lĩnh vực quan trọng vì liên quan đến một lượng hàng hóa xuất nhập khẩu trị giá 300 tỷ USD và trên 8 triệu lượt khách du lịch, nhà đầu tư, doanh nhân đến Việt Nam mỗi năm.

Vì vậy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu tất cả các Bộ, ngành, nhất là người đứng đầu, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình cần tập trung chỉ đạo, quyết tâm triển khai để không những đạt mà còn vượt các chỉ tiêu mà Nghị quyết 19 của Chính phủ đã đề ra. Từng Bộ, ngành cần xây dựng chương trình, kế hoạch, đưa ra mục tiêu cụ thể, có kiểm tra, giám sát thực hiện và đích thân Bộ trưởng chỉ đạo trực tiếp. “Bộ trưởng mà không quyết liệt thì không làm được” - Thủ tướng lưu ý.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nhấn mạnh việc tạo thuận lợi, thông thoáng phải gắn với quản lý tốt chứ không phải cải cách là làm suy giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành liên quan phải tăng cường phối hợp đồng thời hết sức chú ý đến khâu kiểm tra, giám sát, cho phép người dân, doanh nghiệp và báo chí giám sát và công khai mọi nỗ lực, kết quả cũng như những tồn tại, hạn chế trong cải cách thủ tục hành chính; thẳng thắn phê phán tổ chức, cá nhân nào không chấp hành hay chấp hành không tốt Nghị quyết 19.

“Không đánh trống bỏ dùi. Năm 2015 phải có chuyển biến thực sự, phải biến các mục tiêu trên văn bản thành kết quả cụ thể trong thực tế” - Thủ tướng yêu cầu. 

Hoài Thu