Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu gạo

17/04/2020 21:30

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương khẩn trương nghiên cứu ý kiến của VCCI về việc tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu gạo.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương khẩn trương nghiên cứu việc tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu gạo và việc cho phép xuất khẩu gạo nếp

Ngày 17/4, Thủ tướng đã có văn bản yêu cầu Bộ Công thương khẩn trương nghiên cứu ý kiến của Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) về việc tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu gạo và việc cho phép xuất khẩu gạo nếp; báo cáo Thủ tướng trong ngày 20/4, đồng thời báo cáo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu gạo sẽ diễn ra vào sáng ngày 20/4.

Trước đó, tại văn bản số 2969/VPCP-KTTH ngày 15/4, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chỉ đạo các Bộ: Công thương và Tài chính báo cáo về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất khẩu gạo.

Theo đó, Bộ Tài chính phải báo cáo về trách nhiệm quản lý, kiểm soát số lượng gạo được phép xuất khẩu tháng 4/2020, trong đó nêu cụ thể về quy trình, cách làm, danh sách các doanh nghiệp, thời gian mở tờ khai hải quan và số lượng gạo xuất khẩu của từng doanh nghiệp đã đăng ký thành công trên hệ thống; công tác phối hợp với Bộ Công thương về việc này.

Đồng thời, Bộ Tài chính báo cáo việc mua tạm trữ lương thực, Bộ Công thương báo cáo về việc triển khai và công tác phối hợp với Bộ Tài chính để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại hai văn bản ngày 3/4 và 10/4 mà Văn phòng Chính phủ đã thông báo.

Sau cuộc họp ngày 20/4, trên cơ sở ý kiến các bộ, cơ quan, doanh nghiệp, hiệp hội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Phùng Đô