Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:Nghiên cứu không gắn thực tế, thua trên sân nhà

28/12/2016 07:05

Sáng 27/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị tổng kết của Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:Nghiên cứu không gắn thực tế, thua trên sân nhà 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ các nhà khoa học

Trong năm 2016, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam đã công bố trên 2.000 công trình khoa học; Có hơn 740 công trình đăng trên các tạp chí uy tín đạt chuẩn ISI.

Biểu dương các kết quả mà Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ đã đạt được, Thủ tướng bày tỏ: “Tôi tin tưởng rằng, sứ mệnh lớn nhất của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ trước hết là làm sao không để trí tuệ và nền khoa học Việt Nam thua kém trên sân nhà”. Vì vậy, Viện cũng như các cơ quan nghiên cứu khoa học trên cả nước cần nhìn lại, suy ngẫm và hành động theo tinh thần, quan điểm nổi tiếng của cố Tổng Bí thư Trường Chinh tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 6: Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật.

Trước các ý kiến cho rằng, nền khoa học Việt Nam vừa yếu, vừa thiếu, Thủ tướng nhấn mạnh, điều đó đòi hỏi chúng ta nhìn thẳng vào các thành quả và các tác động thực tiễn của khoa học công nghệ Việt Nam trong đời sống KT-XH của đất nước. “Thiếu ở đây chắc hẳn là thiếu thể chế, cơ chế quản lý phù hợp, thiếu vốn đầu tư chỉ là thứ yếu. Yếu ở đây chắc hẳn là có yếu tố con người, đội ngũ giáo sư, tiến sĩ, các nhà kỹ thuật của chúng ta đông nhưng các kết quả nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng còn khiêm tốn, kể cả tư vấn chính sách”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu và cho rằng, không ít đề tài nghiên cứu còn nặng tính lý thuyết, chỉ góp phần làm dày thêm các tủ lưu trữ tại các thư viện lớn. Nghiên cứu không gắn với thực tế, không đáp ứng yêu cầu của thực tế thì tự mình thua trên sân nhà.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị hai Viện Hàn lâm (Khoa học và công nghệ; Khoa học xã hội) cần phối hợp chặt chẽ, là đối tác tương tác, gần gũi như “răng với môi”, hỗ trợ để cùng phục vụ sự phát triển của KT-XH đất nước, nhất là về những vấn đề xã hội bức xúc.

Thủ tướng nêu một số nhiệm vụ trọng tâm đối với Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam. Đó là, nghiên cứu và đề xuất các giải pháp sử dụng tài nguyên khoáng sản hợp lý, nhằm nâng cao giá trị, giảm lãng phí đất đai và tài nguyên quốc gia. Đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ trong việc theo dõi kiểm soát và xử lý môi trường cũng như khắc phục hậu quả và thích ứng tối ưu với các thách thức của biến đổi khí hậu. Nghiên cứu áp dụng khoa học công nghệ trong việc sản xuất hàng hóa, giảm giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh cho hàng hóa sản xuất tại Việt Nam.

Cho biết theo dự toán ngân sách năm 2017, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ được ngân sách cấp 1.661 tỷ đồng, Thủ tướng mong muốn, từ nguồn ngân sách này, cùng với tinh thần yêu khoa học, lòng đam mê, nghiên cứu sáng tạo, tinh thần tự tôn dân tộc, Chính phủ và nhân dân kỳ vọng Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam cùng với các nhà khoa học sẽ vượt qua mọi khó khăn để nâng cao hàm lượng chất xám của nước Việt trên từng dây chuyền, trong từng sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam, qua đó khẳng định trí tuệ Việt Nam trên sân chơi toàn cầu trong kỷ nguyên của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Anh Thư