Thủ tướng phê chuẩn chức vụ Chủ tịch các tỉnh Hà Nam, Yên Bái, Bình Dương

12/10/2020 20:04

Thủ tướng vừa ký một loạt quyết định phê chuẩn chức vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND các tỉnh Hà Nam, Yên Bái, Bình Dương và Kiên Giang.

Thủ tướng phê chuẩn chức vụ Chủ tịch các tỉnh Hà Nam, Yên Bái, Bình Dương 1
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao; Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy; Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn (từ trái sang phải)

Thủ tướng Chính phủ vừa có các quyết định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND và Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương. Theo đó, Thủ tướng phê chuẩn ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2015 - 2020 giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Lộc Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Cùng đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Thanh Liêm, để nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng cá nhân và hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3/2015 của Chính phủ.

Với tỉnh Hà Nam, Thủ tướng đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Thị ủy Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Thủ tướng đã phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Ông Nguyễn Xuân Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 được Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ, để nghỉ công tác. Bà Đinh Thị Lụa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 cũng được Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ để nhận nhiệm vụ mới.

Với tỉnh Yên Bái, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đỗ Đức Duy, để nhận nhiệm vụ mới.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với: Bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái; ông Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Trấn Yên; ông Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Yên Bái.

Cùng đó, Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với: Ông Nguyễn Văn Khánh, để nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu; ông Dương Văn Tiến, để nghỉ hưu trước tuổi và ông Tạ Văn Long, để nhận nhiệm vụ mới.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Thanh Nhàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Phùng Đô