Thủ tướng Việt Nam - Nhật Bản nói gì về nghi án JTC?

02/04/2014 13:54

Lời đầu tiên khi hai Thủ tướng gặp nhau là "Chúng ta hãy phối hợp chặt chẽ, điều tra thận trọng, xử lý nghiêm minh".