Thủ tướng: Xây dựng lớp cán bộ ngoại giao vừa hồng vừa chuyên

26/02/2018 17:54

Về công tác cán bộ, Thủ tướng nhấn mạnh cần quan tâm xây dựng lớp cán bộ ngoại giao vừa hồng, vừa chuyên.

thủ tướng: xây dựng lớp cán bộ ngoại giao vừa hồng vừa chuyên

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh: VGP

Sáng 26/2, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm Bộ Ngoại giao và chỉ đạo công tác đối ngoại 2018.

Đánh giá cao cán bộ ngoại giao, những người gánh sứ mệnh “đem chuông đi đánh xứ người”, Thủ tướng cho rằng điều này có được do 2 nguyên nhân, một là “đầu vào của chúng ta được lựa chọn tương đối kỹ càng và hai là quá trình rèn luyện, phấn đấu, học tập tu dưỡng của từng cán bộ”. Đây là truyền thống, là tài sản quý báu mà Bộ Ngoại giao gìn giữ phát huy từ thế hệ này qua thế hệ khác.

Thủ tướng nhìn nhận thành tựu chung của đất nước có đóng góp to lớn, nhiều mặt của Bộ Ngoại giao.

Dù có thành tích lớn nhưng theo Thủ tướng, cũng cần nói đến cả bất cập, hạn chế để rút kinh nghiệm, khắc phục. “Ta làm tốt công tác tại diễn đàn ASEAN nhưng nhận thức về ASEAN vẫn chưa lan tỏa đến người dân và doanh nghiệp”, Thủ tướng chỉ rõ và cho rằng, ngoại giao kinh tế, hội nhập kinh tế cần chú trọng hơn nữa, tranh thủ hiệu quả các cam kết trong các hiệp định tự do thương mại đã ký để phát triển thị trường. Công tác nghiên cứu, tham mưu dự báo cần kịp thời, nhạy bén, khẩn trương hơn nữa trong bối cảnh quốc tế đang diễn biến nhanh chóng, phức tạp. 

Thủ tướng khẳng định định hướng hòa bình, hợp tác vẫn là xu hướng chính nhưng tình hình thế giới có nhiều thay đổi khó lường, do đó, chúng ta phải có cách làm, lối đi cần thiết trong công tác đối ngoại, đưa đất nước tiến lên.

Bộ Ngoại giao cần khắc phục tình trạng trên nóng dưới lạnh, siết chặt kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm cá nhân, xây dựng nền hành chính công vụ chuyên nghiệp, trong sạch, tận tụy, phục vụ. Cần đi đầu trong thực hiện phương châm hành động “10 chữ” mà Chính phủ đề ra trong năm 2018.

Đề cập đến công tác cán bộ, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, để thành công thì vấn đề quan trọng nhất vẫn là con người. Do đó, cần quan tâm xây dựng lớp cán bộ ngoại giao vừa hồng, vừa chuyên. Cán bộ ngoại giao cần có bản lĩnh, trí tuệ, không chỉ làm tốt ngoại giao chính trị mà cả ngoại giao kinh tế, là những sứ giả văn hóa, làm tốt công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài cũng như bảo hộ các quyền, lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam ở ngoài nước.

Bên cạnh đó, Chính phủ kiến tạo phát triển thì Bộ Ngoại giao cần thực hiện chức năng ngoại giao kiến tạo phát triển.

“Những cản trở, trì trệ luôn có ở một đất nước, một tổ chức, một cơ quan, cho nên phải có những người dũng cảm để chống trì trệ, chống vô tổ chức, chống xuống cấp của tổ chức, cơ quan, từ đó chúng ta xây dựng đất nước. Chính vì thế, Bộ Ngoại giao phải là người dũng cảm đó”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Hoài Vũ