Thủ tướng yêu cầu báo cáo việc cấp biển số 80A, 80B

02/02/2017 18:24

Thủ tướng vừa yêu cầu Bộ Công an báo cáo việc cấp biển số xe ô tô 80A, 80B... cho các doanh nghiệp.

thủ tướng yêu cầu báo cáo việc cấp biển số 80a, 80b

Việc cấp biển số xe 80A, 80B cho các doanh nghiệp từ ngày 1/6/2014 đến nay sẽ được rà soát và báo cáo Thủ tướng - Ảnh minh hoạ

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo về việc cấp biển số xe ô tô trong thời gian qua.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an báo cáo việc cấp biển số xe ô tô 80A, 80B... cho các doanh nghiệp (các loại hình) thời điểm từ ngày 1/6/2014 đến nay.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát các quy định về việc thực hiện đăng ký, cấp biển số xe ô tô, xe máy; nếu phát hiện vấn đề bất cập đề xuất sửa đổi, bổ sung bảo đảm chặt chẽ, khách quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2017.

Xem thêm Video:

H.Vũ