Thú vị cảnh nhà du hành ăn uống trên Trạm vũ trụ quốc tế

08/06/2018 13:30

Một nhà du hành vũ trụ nổi tiếng của Canada đã quay lại cảnh ông chuẩn bị cho một bữa ăn.

thú vị cảnh nhà du hành ăn uống trên trạm vũ trụ quốc tế

Nhà du hành Chris Hadfield

Cách sinh hoạt, ăn uống của các nhà du hành vũ trụ khi làm việc trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) luôn là câu hỏi tò mò đối với nhiều người.

Chris Hadfield - Một nhà du hành vũ trụ nổi tiếng của Canada đã quay lại cảnh ông chuẩn bị cho một bữa ăn nhẹ trong trạng thái không trọng lượng tại một cabin trên Trạm ISS.

Hòa Bình