Thúc đẩy hợp tác GTVT Tiểu vùng Mekong mở rộng hậu Covid-19

21/01/2021 15:42

Diễn đàn GTVT khu vực Tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ 24 (STF 24) bàn giải pháp thúc đẩy hợp tác hậu Covid-19.

Thúc đẩy hợp tác GTVT Tiểu vùng Mekong mở rộng hậu Covid-19 1

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ đề nghị các đại biểu tham gia Diễn đàn GTVT khu vực GMS bàn các giải pháp thúc đẩy hợp tác hậu Covid-19

Góp nhiều sáng kiến giúp các quốc gia GMS sớm nối lại hoạt động vận tải

Ngày 21/1, Bộ GTVT và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đồng chủ trì Diễn đàn GTVT khu vực Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) lần thứ 24 (STF 24) theo hình thức trực tuyến.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cho biết, GTVT là một trong lĩnh vực quan trọng và ưu tiên của hợp tác Tiểu vùng Mekong. Thời gian qua, với sự hỗ trợ của các đối tác phát triển, đặc biệt là ADB và sự tích cực, chủ động của Chính phủ các quốc gia GMS, hợp tác GTVT trong GMS đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Trong đó, đã thống nhất thực hiện “Thu hoạch sớm” Hiệp định Tạo thuận lợi vận chuyển người và hàng hóa qua lại biên giới các nước Tiểu vùng Mekong mở rộng.

Đặc biệt, về hợp tác kết nối đường sắt, trong khuôn khổ Hiệp hội Đường sắt Tiểu vùng Mekong mở rộng, ngành Đường sắt các nước GMS bước đầu xác định 9 tuyến ưu tiên nhằm kết nối hoàn chỉnh hệ thống đường sắt GMS và tiến hành hợp tác nghiên cứu, xây dựng Hiệp định khung về kết nối đường sắt qua biên giới trong GMS với sự hỗ trợ của ADB.

Việc triển khai “Thu hoạch sớm” đã được thực hiện từ tháng 8/2018 với sự tham gia của các quốc gia: Cambodia, Lào, Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam nhằm hỗ trợ, tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa qua lại biên giới giữa các quốc gia Tiểu vùng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội giữa các quốc gia. Riêng với Myanmar, dự kiến sẽ tham gia chính thức triển khai “Thu hoạch sớm” vào năm 2021.

Thứ trưởng Thọ cũng cho biết, trên cơ sở kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng của các quốc gia GMS và Khung Đầu tư Tiểu vùng GMS giai đoạn 2018-2022, 53 dự án cơ sở hạ tầng giao thông với tổng mức đầu tư 48,9 tỷ USD đã được triển khai, kêu gọi đầu tư theo nhiều hình thức và giai đoạn khác nhau.

Đến nay, đã có 12 dự án với tổng mức đầu tư 641 triệu USD được hoàn thành và nhiều dự án quan trọng khác đang triển khai, như: Dự án Đường cao tốc Pnompenh - Sihanoukville (Campodia); Phát triển Kết nối đường bộ vùng Vân Nam - Phổ Nhĩ (Trung Quốc); Bảo trì và nâng cấp Quốc lộ 13 đoạn Viêng Chăn - Phôn Hồng (Lào); Kết nối GTVT các tỉnh miền núi phía Bắc (Việt Nam)...

Đặc biệt, về hợp tác kết nối đường sắt, trong khuôn khổ Hiệp hội Đường sắt Tiểu vùng Mekong mở rộng, ngành Đường sắt các nước GMS bước đầu xác định 9 tuyến ưu tiên nhằm kết nối hoàn chỉnh hệ thống đường sắt GMS và tiến hành hợp tác nghiên cứu, xây dựng Hiệp định khung về kết nối đường sắt qua biên giới trong GMS với sự hỗ trợ của ADB.

“2020 là một năm đặc biệt, chúng ta chứng kiến đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội với gần 100 triệu ca nhiễm và 2 triệu người tử vong. Trong lĩnh vực GTVT, Covid-19 gây ra những tổn thất nghiêm trọng cho hoạt động vận tải xuyên biên giới, trong đó có các quốc gia GMS. Trong bối cảnh đặc biệt đó, Diễn đàn ngày hôm nay là một cơ hội để các quốc gia GMS thảo luận, đưa ra các giải pháp nhằm thúc đẩy phục hồi lĩnh vực GTVT sau đại dịch, đặc biệt trong phục hồi hoạt động vận tải xuyên biên giới trong GMS trên cơ sở Kế hoạch ứng phó và phục hồi Covid-19 giai đoạn 2021-2023 đã được Hội nghị Bộ trưởng GMS lần thứ 24 thông qua". Thứ trưởng Lê Đình Thọ nói.

Thúc đẩy hợp tác GTVT Tiểu vùng Mekong mở rộng hậu Covid-19 2

Các đại biểu tham dự Diễn đàn theo hình thức trực tuyến

Rà soát tiến độ các dự án trong khuôn khổ Khung đầu tư khu vực

Thứ trưởng Lê Đình Thọ cũng đề nghị tại Diễn đàn lần này tiếp tục rà soát, cập nhật tiến độ triển khai các dự án kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực giao thông trong khuôn khổ Khung đầu tư Tiểu vùng GMS 2018-2022 nhằm hoàn thiện việc xây dựng Khung chiến hợp tác dài hạn GMS 2030, làm cơ sở tiền đề để thúc đẩy hợp tác tiểu vùng từ nay tới năm 2030, tầm nhìn 2050.

“Bộ GTVT Việt Nam cam kết tiếp tục là một thành viên tích cực, chủ động trong hợp tác GTVT Tiểu vùng GMS và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, hợp tác từ phía ADB, các đối tác phát triển và các quốc gia thành viên GMS”, Thứ trưởng khẳng định.

Tiếp sau phần phát biểu của Thứ trưởng Lê Đình Thọ, ông Lê Tuấn Anh, Vụ trưởng Vụ HTQT (Bộ GTVT) và ông Hiroaki Yamaguchi Vụ trưởng Vụ Giao thông (Ban Đông Nam Á - ADB) đồng chủ tịch đã chính thức điều hành Diễn đàn STF 24.

Theo chương trình làm việc, Diễn đàn STF 24 gồm 8 phiên làm việc với các nội dung chủ yếu sau: Các quốc gia GMS rà soát và cập nhật tiến độ các dự án ngành trong khuôn khổ Khung đầu tư khu vực GMS (RIF). Các quốc gia giới thiệu ngắn gọn cho STF về tiến độ các dự án trong lĩnh vực giao thông trong khuôn khổ RIF 2022.

Cùng đó là các nội dung liên quan đến lĩnh vực GTVT trong Khung Chiến lược Chương trình hợp tác kinh tế GMS 2030 (GMS 2030) và Kế hoạch Ứng phó và phục hồi GMS Covid-19 giai đoạn 2021-2023 (Kế hoạch GMS Covid-19); Các động lực chiến lược và các nguyên tắc của GMS 2030 và Kế hoạch GMS Covid-19 liên quan đến lĩnh vực giao thông.

Diễn đàn cũng cập nhật tiến độ thực hiện "Thu hoạch sớm" của Hiệp định Tạo thuận lợi vận tải xuyên biên giới GMS (CBTA) và các kế hoạch khác cho hoạt động tạo thuận lợi vận tải và thương mại; Tình hình hoạt động của Hiệp hội Đường sắt Mekong mở rộng (GMRA); Chia sẻ kinh nghiệm trong quy hoạch và kêu gọi đầu tư đường sắt.

Bên cạnh đó là các sáng kiến nhằm tăng cường an toàn giao thông đường bộ trong GMS, xác định các lĩnh vực có thể hợp tác trong tương lai.

"Hy vọng rằng Diễn đàn GTVT khu vực Tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ 24 sẽ đóng góp được nhiều sáng kiến, chính sách nhằm giúp các quốc gia GMS sớm nối lại hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa xuyên biên giới, thúc đẩy kết nối có hiệu quả các hành lang kinh tế: Bắc - Nam, Đông - Tây và Hành lang kinh tế phía Nam hiện có, góp phần hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế sau đại dịch”, Thứ trưởng Lê Đình Thọ nói.

Kỳ Nam