Thúc đẩy ngân sách có trách nhiệm giới trong ngành GTVT

07/12/2017 17:30

Bộ GTVT xây dựng biện pháp nhằm thúc đẩy và nâng cao nhận thức về ngân sách có trách nhiệm giới trong ngành GTVT.

thúc đẩy ngân sách có trách nhiệm giới trong ngành gtvt

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công cho rằng, hội thảo cung cấp kiến thức, kinh nghiệm về vấn đề ngân sách có trách nhiệm giới trong lĩnh vực GTVT

Trong hai ngày 7, 8/12, tại Hà Nội, Bộ GTVT phối hợp với Cơ quan của Liên hợp quốc về bình đẳng giới và quyền của phụ nữ (UN Women) tổ chức Hội thảo tập huấn lập ngân sách có trách nhiệm giới trong ngành GTVT. Tham dự Hội thảo có Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công - Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ GTVT; bà Elisa Fernandez Saenz - Trưởng Văn phòng UN Women tại Việt Nam; đại diện Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tại Việt Nam.

Hội thảo là một trong các hoạt động nhằm thực hiện các cam kết của Việt Nam với Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW) và 17 mục tiêu Phát triển bền vững SDGs đến năm 2030 đặt ra những yêu cầu về tăng cường công tác bình đẳng giới. Một trong những phương pháp thúc đẩy bình đẳng giới hiệu quả là ngân sách có trách nhiệm giới và phương pháp này đã được thực hiện ở nhiều quốc gia, bao gồm các nước trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương và các nước thành viên của nền kinh tế APEC để thúc đẩy sự tham gia của các cơ quan Chính phủ trong các lĩnh vực khác nhau đối với mục tiêu bình đẳng giới.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công cho biết, GTVT là một ngành kinh tế kỹ thuật, bao gồm 5 chuyên ngành: đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không dân dụng. Phạm vi hoạt động phân tán, lưu động trên khắp địa bàn cả nước, có tính chất công việc nặng nhọc. Tổng số cán bộ, CNVC-LĐ ngành GTVT có khoảng 150 ngàn người, trong đó nữ CNVCLĐ chỉ chiếm khoảng 24%. Ngành GTVT Việt Nam đã và đang dành sự nhiều quan tâm đặc biệt và ưu tiên cao hơn cho các sáng kiến vì sự tiến bộ phụ nữ trong GTVT nhằm nâng cao cơ hội việc làm, thu nhập, đãi ngộ và thăng tiến của phụ nữ trong ngành GTVT. Đồng thời, Bộ GTVT có trách nhiệm xây dựng một hệ thống GTVT an toàn hơn, tiếp cận dễ dàng hơn, thuận tiện hơn cho phụ nữ khi tham gia giao thông.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Công cho rằng, hiện còn một khoảng trống khá lớn giữa kỳ vọng và kết quả thực tế. Trong đó, nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới thường mang tính hình thức mà chưa tuân thủ nguyên tắc cơ bản đó là tôn trọng, ghi nhận và tạo điều kiện thuận lợi trên cơ sở khác biệt, để nam và nữ có thể phát huy tối đa tiềm năng và đóng góp của mình. Điều này đặt ra thách thức lớn đối với ngành GTVT trong việc tăng cường thực hiện công tác bình đẳng giới.

“Ngân sách có trách nhiệm giới là một chủ để khá mới tại Việt Nam. Trên cơ sở khái niệm cơ bản từ Luật Ngân sách nhà nước 2015, các kinh nghiệm trong nước và quốc tế, với sự tham gia đông đảo của các cơ quan, đơn vị trong ngành GTVT, sự hỗ trợ của các chuyên gia của Ngân hàng ADB và Văn phòng UN Women tại Việt Nam, hội thảo tập huấn sẽ đem đến những kiến thức, kinh nghiệm để vận dụng hiệu quả trong thực tế”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công nói.

thúc đẩy ngân sách có trách nhiệm giới trong ngành gtvt

Các đại biểu tham dự hội thảo được các chuyên gia truyền đạt các nội dung cơ bản về ngân sách có trách nhiệm giới

Bà Elisa Fernandez, Trưởng Văn phòng UN Women tại Việt Nam cho biết, ở cấp toàn cầu, UN Women đã hỗ trợ hơn 60 quốc gia trong việc lập ngân sách có trách nhiệm giới. Ở Việt Nam, UN Women đã tiến hành các nghiên cứu và xây dựng năng lực cho các bên liên quan về lập ngân sách có trách nhiệm giới từ năm 2014.

Mục tiêu của hội thảo này nhằm xây dựng hiểu biết chung về các khái niệm cơ bản của ngân sách có trách nhiệm giới và các nguyên tắc bình đẳng giới trong lập ngân sách và chi tiêu của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; xem xét các chiến lược/sáng kiến khác nhau về cách thức lập ngân sách có trách nhiệm giới mà có thể vận dụng được trong ngành GTVT; đề xuất các hoạt động cụ thể để thúc đẩy ngân sách có trách nhiệm giới trong ngành GTVT.

Tham dự hội thảo tập huấn, các đại biểu sẽ được các chuyên gia tư vấn của UN Women chia sẻ các vấn đề về giới ở Việt Nam cũng như trong ngành GTVT Việt Nam; những nội dung cơ bản về ngân sách có trách nhiệm giới và các nhân tố chính; công cụ, quy trình lâp ngân sách và các điểm can thiệp vận dụng ngân sách có trách hiệm giới; chia sẻ các kinh nghiệm quốc tế, kinh nghiệm của Bộ GTVT trong việc thúc đẩy bình đẳng giới; lồng ghép vấn đề giới trong lập kế hoạch và hoạch định chính sách giao thông.

Thanh Thúy