Thuế TNCN: Tổng cục thuế nói gì về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh?

31/08/2019 16:33

Tổng cục Thuế chiều nay (31/8) thông tin về việc xem xét, đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh khi CPI biến động trên 20%.

thuế tncn: tổng cục thuế nói gì về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh?
Theo Luật hiện hành, khi CPI biến động trên 20% so với thời điểm Luật có hiệu lực thi hành thì Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh. Ảnh minh họa

Những ngày qua có nhiều thông tin về việc đã đến lúc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cho phù hợp với thực tế khi chỉ số giá tiêu dùng CPI đã tăng liên tục kể từ khi áp dụng quy định về mức giảm trừ gia cảnh mới.

Về điều này, Tổng cục Thuế cho biết tại Luật số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN) có hiệu lực từ 1/7/2013 quy định mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm); mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.

Luật cũng quy định, trường hợp chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với thời điểm Luật có hiệu lực thi hành hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất thì Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản này phù hợp với biến động của giá cả để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo.

Tổng cục Thuế cho biết, trong quá trình tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế TNCN, Tổng cục đã thường xuyên cập nhật CPI theo các công bố của Tổng cục Thống Kê để đảm bảo quản lý thuế theo đúng quy định của Luật.

Cụ thể, lấy thời điểm quy chiếu là tháng 7/2013 (thời điểm Luật có hiệu lực thi hành) thì tính đến tháng 6/2019 CPI đã tăng thêm 18,17%.

thuế tncn: tổng cục thuế nói gì về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh?
CPI cả nước từ tháng 7/2013 đến 6/2019. Nguồn: TCT

Tổng cục Thuế cho rằng, con số này chưa đến mức biến động (20%) phải điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo quy định của Luật thuế TNCN.

Tuy nhiên, theo chỉ đạo điều hành của Chính phủ, dự kiến mức tăng CPI năm 2019 khoảng dưới 4% dẫn đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) có thể vượt trên 20% so với thời điểm tháng 7/2013.

“Hiện nay, Tổng cục Thuế đang phối hợp với đơn vị có thẩm quyền của Bộ Tài chính để nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo đúng quy định của Luật thuế TNCN cùng với việc rà soát đánh giá tổng kết toàn diện chính sách thuế TNCN để báo cáo Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quốc hội xem xét quyết định”, Tổng cục Thuế thông tin.

C.Sơn