Thượng đỉnh Mỹ - Triều: Người dân Hà Nội đang cực kỳ tự hào

10:39, 28/02/2019

Mặc dù gặp khó khăn khi nhiều đường bị cấm, tuy nhiên, hầu hết người dân đều cảm thấy tự hào. Họ tin sự kiện này sẽ thành dấu mốc lịch sử.

Châu Anh