Thường trực Ban Bí thư: Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các đại án

04/01/2023 15:14

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ban Nội chính Trung ương tập trung tham mưu chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ đại án.

"Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt"

Sáng nay (4/1), Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc trực tiếp kết hợp trực tuyến tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Thường trực Ban Bí thư: Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các đại án 1

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo Báo cáo tại Hội nghị, năm 2022, tuy có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng ngành Nội chính Đảng đã tỏ rõ sự bản lĩnh, sáng tạo, quyết liệt trong tham mưu, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý được nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Các vụ việc được xử lý theo hướng vừa đảm bảo nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, vừa có lý, có tình; đề xuất mới nhiều cơ chế phối hợp tạo bước tiến mới trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực;

Việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh và nhanh chóng triển khai đi vào hoạt động đã đem lại kết quả bước đầu quan trọng, vừa thể hiện quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước, của tỉnh ủy, thành ủy trong việc đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng thời, thể hiện sự đồng lòng, nhất trí cao từ Trung ương đến địa phương, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực "trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt".

Xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá cao và biểu dương những thành tích ngành Nội chính Đảng đã đạt được.

Thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu ngành Nội chính Đảng cần chủ động, tích cực nghiên cứu, tham mưu với Đảng các chủ trương, định hướng lớn về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp;

Ban Nội chính Trung ương tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để tham mưu, xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai và không chịu sức ép của bất cử tổ chức, cá nhân nào".

Tập trung tham mưu chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc liên quan đến công ty Việt Á, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, Tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, AIC...

Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; Chú trọng kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm, hoạt động khép kín, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục tham mưu, thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài; nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, kịp thời tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc, vấn đề phức tạp về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nhất là về an ninh biên giới, an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, an ninh nông thôn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư.

Ông Phan Đình Trạc đề nghị, Ban Nội chính Trung ương và các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy xây dựng kế hoạch cụ thể, đưa vào chương trình công tác năm 2023 để thực hiện hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra;

Nắm vững chức năng, nhiệm vụ và "đúng vai, thuộc bài" trong công tác; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, xây dựng đội ngũ chuyên gia và cộng tác viên chuyên sâu trên các lĩnh vực; khiêm tốn, cầu thị, liêm chính, bản lĩnh, công tâm, thường xuyên học hỏi nâng cao kiến thức, tích lũy kinh nghiệm để đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phùng Đô