Thường vụ Quốc hội "chốt" thành lập thị trấn Bình Phú và thị xã Chơn Thành

11/08/2022 10:23

Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập 2 đơn vị hành chính mới là thị trấn Bình Phú (Tiền Giang) và thị xã Chơn Thành (Bình Phước).

Sáng 11/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua 2 dự thảo Nghị quyết về: Thành lập thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang; thành lập thị xã Chơn Thành và thành lập các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, bà Phạm Thị Thanh Trà đã trình bày tờ trình phương án thành lập và kết quả sau khi thành lập cũng như các điều kiện tiêu chuẩn và hồ sơ thủ tục để thành lập thị trấn Bình Phú, tỉnh Tiền Giang và thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Toàn cảnh buổi họp (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Chính phủ)

Theo đó, thành lập thị trấn Bình Phú thuộc huyện Cai Lậy trên cơ sở nguyên trạng 19,07km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 18.502 người của xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang và thành lập thị xã Chơn Thành thuộc tỉnh Bình Phước trên cơ sở nguyên trạng 390,34km2 diện tích tích tự nhiên và quy mô dân số 121,083 người của huyện Chơn Thành.

Ngoài ra, thành lập 5 phường Hưng Long, Thành Tâm, Minh Hưng, Minh Long, Minh Thành thuộc thị xã Chơn Thành trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị trấn Chơn Thành và 4 xã Thành Tâm, Minh Hưng, Minh Long, Minh Thành thuộc huyện Chơn Thành.

Trong báo cáo thẩm tra trình bày tại cuộc họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đã đề nghị Chính phủ báo cáo rõ hơn về tiêu chuẩn, điều kiện thành lập thị xã Chơn Thành và các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước để Ủy ban Thường vụ Quốc hội có cơ sở xem xét, quyết định.

Đặc biệt, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật nhấn mạnh yêu cầu “khắc phục triệt để tình trạng nâng loại đô thị khi chưa đủ tiêu chí” thì việc công nhận loại đô thị hay quyết định thành lập các đơn vị hành chính đô thị cần được xem xét, đánh giá một cách thận trọng, kỹ lưỡng, thực chất, bảo đảm phù hợp với chất lượng hiện có của đô thị cũng như yêu cầu phát triển của thời kỳ mới.

100% Thường vụ Quốc hội đã đồng thuận thông qua Nghị quyết về việc thành lập thị trấn Bình Phú thuộc huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang và Nghị quyết thành lập thị xã Chơn Thành và các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Nghị quyết sẽ có hiệu lực thi hành từ 01/10/2022.

UBND tỉnh Tiền Giang và UBND tỉnh Bình Phước đôn đốc các cơ quan, tổ chức và địa phương kịp thời kiện toàn tổ chức, thay đổi con dấu và các điều kiện cần thiết khác cho hoạt động của đơn vị hành chính mới được thành lập, đồng thời khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để kịp thời ban thành ngay sau khi Nghị quyết được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua để các cơ quan, tổ chức và địa phương chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho hoạt động của đơn vị hành chính mới được thành lập.