Tiêu diệt chuột, bọ chét trên các phương tiện giao thông nhập cảnh

05/12/2014 18:21

Để hạn chế nguy cơ lây lan mầm bệnh dịch hạch từ chuột, bọ chét sang người, cần phát hiện và tiêu diệt chuột, bọ chét trên các phương tiện vận tải đường biển, đường sắt, đường bộ...

 

 

Tiêu diệt chuột, bọ chét trên các phương tiện giao thông nhập cảnh 1
Chuột là vật trung gian lây truyền bệnh dịch hạch lên người

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn các đơn vị có các phương tiện giao thông vận tải nhập cảnh, đặc biệt là các phương tiện vận tải đường biển đến từ các quốc gia có bệnh dịch hạch lưu hành phải chủ động khai báo với các đơn vị kiểm dịch y tế quốc tế biết về tình hình vệ sinh, sự xuất hiện của chuột, bọ chét trên các phương tiện vận tải người, hàng hóa để xử lý y tế các phương tiện vận tải trước khi nhập cảnh tại các cửa khẩu quốc tế.

Yêu cầu các đơn vị tàu thuyền chấp hành đúng các qui định kiểm dịch y tế về việc đảm bảo vệ sinh tàu thuyền. Các đơn vị chủ động kiểm tra, phát hiện và tiêu diệt chuột, bọ chét trên các phương tiện vận tải đường biển, đường sắt, đường bộ và tại các kho hàng, bến bãi để hạn chế nguy cơ lây lan mầm bệnh dịch hạch từ chuột, bọ chét sang người.

Bộ Y tế cũng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn cho những người điều khiển phương tiện và cán bộ lao động trên các phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa biết về triệu chứng bệnh dịch hạch và các biện pháp phòng chống để chủ động liện hệ với các đơn vị y tế khi có các biểu hiện nghi ngờ bệnh và phối hợp triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

V.A