Không ít người nhận xét, trông cô giống một thiếu nữ hơn một người phụ nữ đã ở tuổi trung niên.
Không ít người nhận xét, trông cô giống một thiếu nữ hơn một người phụ nữ đã ở tuổi trung niên.
Nhã Phong