Ở tuổi gần 50, Lý Nhược Đồng hiện sống độc thân bên con gái nuôi.
Ở tuổi gần 50, Lý Nhược Đồng hiện sống độc thân bên con gái nuôi.
Nhã Phong