2

kết quả phù hợp

Tăng tiền phạt vi phạm giao thông khi sửa Nghị định 46

Tăng tiền phạt vi phạm giao thông khi sửa Nghị định 46

Theo lãnh đạo Tổng cục Đường bộ VN, tới đây cần sửa đổi Nghị định 46 theo hướng tăng mức phạt tối đa với người vi phạm trong lĩnh vực đường bộ.

Đề xuất sửa Nghị định 46, tăng gấp đôi mức phạt tối đa

Đề xuất sửa Nghị định 46, tăng gấp đôi mức phạt tối đa

Tổng cục Đường bộ đề xuất sửa Nghị định 46 để nâng gấp đôi mức phạt tối đa, thêm hình thức phạt bổ sung như: rút giấy phép lái xe vĩnh viễn.