Tin bão mới nhất 2020: Tình hình cơn bão số 8 trong ngày hôm nay