Tin bão mới nhất 2019: Tình hình cơn bão số 8 trong ngày hôm nay