Tình huống nhận thẻ đỏ lãng xẹt của Di Maria

08:18, 10/03/2015

Trước đây khi từng khoác áo Real Madrid, thiên thần Di Maria cũng đã từng phải nhận hai thẻ vàng chỉ trong 1 phút.

Foplee