Tỉnh thành nào đông dân nhất và ít dân nhất Việt Nam?

10/06/2017 13:54

Tỉnh thành phố nào đông nhất Việt Nam và ít dân cư nhất Việt Nam là câu hỏi được nhiều người quan tâm.

tỉnh thành nào đông dân nhất và ít dân nhất việt nam?

TP. Hồ Chí Minh là nới tập trung đông dân nhất hiện nay

Tỉnh thành đông dân nhất Việt Nam: TP.HCM

Theo số liệu từ tổng cục Thống kê công bố năm 2015, TP.HCM có tổng diện tích 2.095,5 km2, dân số 8.136,3 nghìn. Như vậy, mật độ dân số ở thành phố này là 3.888 người/km2, cao nhất cả nước.

Hà Nội có tổng diện tích 3.324,5 km2, dân số 7.216 nghìn. Mật độ dân số của Hà Nội là 2.171 người/km2, cao thứ hai.

Bắc Ninh có tổng diện tích 822,7 km2, dân số 1.154,7 nghìn. Mật độ dân số của Bắc Ninh là 1.404 người/km2, cao thứ ba.

Tỉnh ít dân số nhất Việt Nam: Bắc Cạn 

Bắc Cạn chỉ có 303,1 người, mật độ dân số 62 người/km2.

Cũng theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, dân số Việt Nam hiện đạt 90 triệu người, đứng thứ 14 trên thế giới.

Dân số là một vấn đề toàn cầu. Đối với Việt Nam, lĩnh vực dân số đã có khá nhiều thành tựu đáng khích lệ, như giảm tỷ lệ tăng tự nhiên (từ 1,86% năm 1991 giảm xuống còn 1,33% năm 2005), tăng tỷ lệ dân số thành thị (từ 19,7% lên 27% năm 2005).

Tuy nhiên, lĩnh vực này hiện vẫn còn nhiều vấn đề cần được quan tâm, như: tốc độ tăng dân số vẫn còn cao; phân bố dân số không đều giữa các vùng, các tỉnh; hiện đã có dấu hiệu mất cân bằng giới tính, nhất là đối với lứa tuổi trẻ (nam nhiều hơn nữ)...  

An An