Tình tiết mới vụ miễn nhiệm 12 phó hiệu trưởng vượt quy định

30/10/2018 22:41

Chủ tịch UBND huyện Thới Bình vừa ký quyết định hủy Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó hiệu trưởng trên địa bàn.

Tình tiết mới vụ miễn nhiệm 12 phó hiệu trưởng vượt quy định 1

Trụ sở HĐND-UBND huyện Thới Bình (Cà Mau).

Chiều 30/10, nguồn tin Báo Giao thông, ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Thới Bình (Cà Mau) vừa ký Quyết định về việc hủy Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó hiệu trưởng tại một số trường thuộc địa bàn huyện này.

Theo đó, Quyết định này được dựa vào nhiều căn cứ, trong đó, có Thông tư số 16/2017-TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Đồng thời, căn cứ vào Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Trước đó, Phòng Nội vụ huyện này có lập Tờ trình gửi đến UBND huyện Thới Bình xem xét ra Quyết định cho thôi giữ chức vụ Phó hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS do vượt số lượng cấp phó so với quy định. Danh sách cho thôi chức vụ Phó Hiệu trưởng có 12 trường hợp ở 12 điểm trường (trong đó, Tiểu học có 9 trường hợp và THCS có 3 trường hợp).

Trước đó, Chủ tịch UBND huyện Thới Bình ký ban hành Quyết định miễn nhiệm đối với 12 trường hợp nêu trên. Tuy nhiên, Quyết định này mắc lỗi về câu từ nên phòng Nội vụ huyện tham mưu UBND huyện khắc phục bằng cách thay từ “miễn nhiệm” thành “cho thôi giữ chức vụ”.

Gia Minh