Tính toán lại mức giảm phí cho người dân, chuẩn bị thu phí BOT QL26

29/10/2019 14:56

Bộ GTVT yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó có việc tính toán lại mức giảm phí cho người dân, trước khi thu phí dự án BOT QL26.

Tính toán lại mức giảm phí cho người dân, chuẩn bị thu phí BOT QL26 1
Trạm thu phí BOT QL26 - Ảnh internet

Bộ GTVT vừa yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai công tác thu phí hoàn vốn dự án đầu tư xây dựng mới đoạn qua thị xã Ninh Hòa, cải tạo nâng cấp một số đoạn tuyến QL26 qua tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk theo hình thức hợp đồng BOT.

Bộ GTVT cho biết, QL26 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối các tỉnh Nam Trung bộ với khu vực Tây Nguyên và cả nước. Thực hiện chủ trương xã hội hóa đầu tư của Chính phủ nhằm mục đích huy động được tối đa nguồn lực đầu tư tư nhân, giảm gánh nặng cho ngân sách, Bộ GTVT và nhà đầu tư đã triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới đoạn qua thị xã Ninh Hòa, cải tạo nâng cấp một số đoạn tuyến QL26 qua tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk theo hình thức hợp đồng BOT.

"Việc đầu tư, đưa vào khai thác dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ, giải quyết được nút thắt về nguồn vốn, đồng thời đã và đang mang lại hiệu quả, giảm thiểu tai nạn giao thông trên tuyến; tăng khả năng vận hành, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đặc biệt, dự án sẽ góp phần hoàn chỉnh tuyến giao thông quan trọng huyết mạch kết nối các tỉnh Nam Trung bộ với khu vực Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung, thúc đẩy phát triển du lịch, đảm bảo hành lang phòng thủ dọc biên giới. Đến nay, dự án đã hoàn thành, đủ điều kiện triển khai thu phí hoàn vốn đầu tư", Bộ GTVT cho biết.

Để sớm đưa dự án vào vận hành khai thác hoàn vốn đầu tư, Bộ GTVT yêu cầu nhà đầu tư tính toán lại mức giảm phí dịch vụ sử dụng đường bộ cho phương tiện xung quanh trạm (phạm vi và mức giảm giá) tương tự như đã thực hiện tại trạm thu phí Ninh Lộc (Km1425+200, QL1) qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong vùng, có văn bản chính thức gửi Bộ GTVT. Trên cơ sở đó, giao Tổng cục Đường bộ VN nghiên cứu có báo cáo đề xuất.

Về công tác thông tin truyền thông và đảm bảo an ninh trật tự khi triển khai thu phí, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Thông tin - Truyền thông, Sở GTVT, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Đài phát thanh thị xã Ninh Hòa và các đơn vị liên quan của tỉnh phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư BOT QL26 để tổ chức thông tin về dự án và tuyên truyền vận động người dân tham gia giao thông chấp hành các quy định của pháp luật.

Trần Duy