Tọa đàm “Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh”

31/01/2020 15:19

Buổi tọa đàm nhằm khẳng định những thành tựu vĩ đại, đúc kết những kinh nghiệm quý báu của Đảng trong 90 năm qua.

Tọa đàm “Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh” 1
Tọa đàm "Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh"

Sáng 31/1, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), Báo Quân đội nhân dân và Tạp chí Quốc phòng toàn dân phối hợp tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh”.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, ngày 31/1/2020.

Nhân dịp này, ông Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam gửi thư tới Ban tổ chức và các đại biểu tham dự tọa đàm.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; PGS, TS Nguyễn Danh Tiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo QĐND và Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, Tổng biên tập Tạp chí Quốc phòng toàn dân đồng chủ trì tọa đàm. Tham dự tọa đàm có nhiều cán bộ, cán bộ lão thành đến từ các viện, học viện, Bộ, ngành Trung ương.

Ban tổ chức tọa đàm đã nhận được gần 40 tham luận của các đồng chí lão thành cách mạng, các tướng lĩnh, chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu; thủ trưởng, đại biểu các cơ quan chức năng trong và ngoài quân đội; đại diện các ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương, địa phương; cán bộ, đảng viên, sinh viên, đại diện thế hệ trẻ… Ban Tổ chức đã chọn lọc một số tham luận tiêu biểu để trình bày tại buổi tọa đàm.

Cuộc tọa đàm nhằm ôn lại chặng đường vẻ vang của Đảng và dân tộc; khẳng định sự ra đời của Đảng là tất yếu khách quan; chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng; tuyên truyền sâu rộng về quá trình ra đời, xây dựng, trưởng thành, những thành tựu vĩ đại và vị trí, vai trò to lớn của Đảng; đúc kết một số bài học kinh nghiệm từ thực tiễn suốt 90 năm lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Qua tọa đàm góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Các tham luận tại tọa đàm đã tập trung làm rõ việc phát huy trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, của hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, đoàn thể; đồng thời đề xuất một số nội dung, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, để Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức là văn minh, hoàn thành vai trò, sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới.

Tại buổi toạ đàm, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam nêu rõ: “Những thập niên đầu thế kỷ 20, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của các sỹ phu yêu nước đã liên tiếp nổi dậy chống lại ách thống trị tàn bạo của chủ nghĩa thực dân, nhưng tất cả đều thất bại, vì thiếu một đường lối đúng đắn, thiếu một phương pháp đấu tranh thích hợp, thực chất là thiếu một giai cấp tiên tiến để lãnh đạo cách mạng.

Trong bối cảnh lịch sử đó, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh đã xuất hiện. Từ chủ nghĩa yêu nước truyền thống, Người đã đến với Chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm thấy ở đó con đường cứu nước đúng đắn, từng bước chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức để thành lập một đảng cách mạng chân chính. Và ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam”.

Việt Hòa