Tòa yêu cầu cung cấp kê khai thuế của xe hợp đồng Thành Bưởi

07/05/2017 14:48

Toà án Quận 5 yêu cầu Cục thuế TP.HCM cung cấp các khoản thuế của xe hợp đồng Thành Bưởi.

tòa yêu cầu cung cấp kê khai thuế của xe hợp đồng thành bưởi

Toà án Q.5 yêu cầu Cục thuế TP.HCM cung cấp kê khai thuế đối với xe khách theo hợp đồng của Thành Bưởi từ năm 2012 đến nay.

Xét thấy yêu cầu cung cấp chứng cứ cho vụ án dân sự sơ thẩm về việc "Tranh chấp bồi thường thiệt hại về danh dự, uy tín" giữa nguyên đơn Công ty Thành Bưởi (Thành Bưởi) và bị đơn Báo Giao thông là điều cần thiết cho việc giải quyết vụ án, ngày 17/4 Toà án nhân dân Q.5 yêu cầu Cục thuế TP.HCM cung cấp bản sao ba tài liệu chứng cứ sau:

Thứ nhất, các kết luận thanh tra đối với hoạt động kinh doanh vận tải của Thành Bưởi, trong đó xác định các nghĩa vụ thuế công ty này, riêng đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng từ đầu năm 2012 đến nay.

Thứ hai, các hồ sơ báo cáo thuế của các năm 2014, 2015, 2016 của Thành Bưởi đã nộp bao gồm: báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán, tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thứ ba, tờ khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng, quý từ năm 2012 đến nay.

Một ngày sau đó, ngày 18/4, Toà án nhân dân Quận 5 tiếp tục có công văn gửi Cục thuế TP.HCM đề nghị đơn vị này cung cấp một số thông tin về việc: Thành Bưởi có xác định riêng phần doanh thu đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng trong tổng doanh thu của công ty nay hay không? Nếu có đề nghị cung cấp số liệu cụ thể. "Thành Bưởi có xác định phần thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp riêng đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng hay không? Nếu có đề nghị cung cấp số liệu cụ thể", công văn gửi đến Cục thuế TP.HCM nêu rõ.

Cũng trong khoảng thời gian này, Toà án Quận 5 đã gửi công văn đề nghị Sở GTVT TP.HCM cung cấp các báo cáo tình hình hoạt động vận tải của nhà xe Thành Bưởi từ 2012 đến nay và thông báo nội dung hợp đồng vận chuyển của Thành Bưởi từ ngày 1/7/2015 đến 3/2017.

Theo Toà án Quận5, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được công văn này, Cục thuế TP và Sở GTVT phải cung cấp bằng văn bản, nội dung trả lời và tài liệu chứng cứ kèm theo. Nếu không trả lời hoặc không cung cấp được phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Yên Trang