Toàn văn tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc

02/11/2022 08:14

Báo Giao thông trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc sau chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trang Trần