Tóm tắt tiểu sử Ủy viên Bộ Chính trị Võ Văn Thưởng

31/01/2021 15:37

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng được tín nhiệm tái đắc cử vào Bộ Chính trị khóa XIII.

Tóm tắt tiểu sử Ủy viên Bộ Chính trị Võ Văn Thưởng 1

Ủy viên Bộ Chính trị Võ Văn Thưởng

Báo Giao thông xin trân trọng giới thiệu tóm tắt tiểu sử ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Ngày sinh: 13/12/1970

- Quê quán: Xã An Phước, huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ: Thạc sĩ

- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII

- Bí thư Trung ương Đảng XII

- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII

- Đại biểu Quốc hội khóa Khóa XII, XIV

- Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1992: Sinh viên ngành triết học tại Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Đoàn trường

1993: Phó ban Đại học chuyên nghiệp Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh rồi làm Trưởng ban

1995: Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh

1999: Tốt nghiệp Thạc sĩ Triết học Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

2000: Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh. Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam

2002: Phó Bí thư Thành Đoàn kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh

2003: Bí thư Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Thành phố Hồ Chí Minh

2004: Bí thư Quận ủy 12, Thành phố Hồ Chí Minh

4/2006: Tại Đại hội đại biểu lần thứ X của Đảng, đồng chí được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng

10/2006: Được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

1/2007: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

7/2007: Đại biểu Quốc hội khóa XII

1/2011: Tại Đại hội đại biểu lần thứ XI của Đảng, đồng chí được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng

8/2011 - 4/2014: Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015

4/2014 - 10/2015: Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015

10/2015 - 2/2016: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí được tái cử giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; được Bộ Chính trị được phân công điều hành công tác Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị

2/2016: Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

31/1/2021: Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được Ban chấp hành bầu vào Bộ Chính trị.

Báo Giao thông