Tổng Bí thư: Cán bộ, đảng viên tránh xa cám dỗ, tham vọng

12/10/2017 06:45

Mọi cán bộ, đảng viên cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, tự răn mình, tránh xa những cám dỗ vật chất, tham vọng...

tổng bí thư: cán bộ, đảng viên tránh xa cám dỗ, tham vọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị T.Ư 6 ngày 11/10 - Ảnh: TTXVN

Sau 7 ngày làm việc, Hội nghị lần thứ 6 BCH T.Ư Đảng đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, với việc thống nhất thông qua các nghị quyết, kết luận của Trung ương về định hướng tinh gọn bộ máy; đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập; công tác dân số và chăm sóc sức khỏe người dân.

Ngăn ngừa tư tưởng không hạn chế số lần sinh con

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đề cập đến tình hình KT-XH năm 2017- 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Trung ương nhất trí cho rằng, trong 9 tháng đầu năm 2017, KT-XH tiếp tục chuyển biến tích cực, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Dự báo, đến cuối năm 2017, có thể hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ 13 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, nền kinh tế đất nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Năm 2018, cần tiếp tục bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao chất lượng tăng trưởng, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Tạo chuyển biến rõ rệt trong việc thực hiện ba đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; Đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

"Vì sao việc xử lý một số vụ án, xử lý kỷ luật một số cán bộ, kể cả cán bộ cao cấp trong thời gian gần đây lại được đông đảo cán bộ, đảng viên, các đồng chí lão thành, cán bộ hưu trí và nhân dân đồng tình, ủng hộ đến như thế? Cần khẳng định, ta làm hợp lòng dân thì dân tin và chế độ ta còn, Đảng ta còn. Ngược lại, nếu làm cái gì trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân, Trung ương nhấn mạnh việc đổi mới mạnh mẽ lĩnh vực y tế và các ngành có liên quan đến bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân; tăng cường y tế dự phòng, nâng cao sức khoẻ gắn với đổi mới, phát huy vai trò của hệ thống y tế cơ sở.

Về công tác dân số trong tình hình mới, cần đẩy mạnh cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có hai con, bảo đảm quyền và trách nhiệm trong việc sinh và nuôi dạy con tốt để duy trì mức sinh thay thế trên phạm vi cả nước với quy mô dân số hợp lý (khoảng 104 triệu người vào năm 2030). Tập trung ưu tiên vận động sinh ít con hơn ở vùng có mức sinh cao; duy trì kết quả ở những nơi đã đạt mức sinh thay thế; sinh đủ 2 con ở những nơi có mức sinh thấp. Ngăn ngừa tư tưởng, tâm lý không hạn chế số lần sinh con.

tổng bí thư: cán bộ, đảng viên tránh xa cám dỗ, tham vọng

Các đại biểu tham dự tại phiên bế mạc - Ảnh: TTXVN

Một việc chỉ do một tổ chức chủ trì, chịu trách nhiệm chính

Đề cập một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Tổng Bí thư cho biết, Trung ương đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của vấn đề này.

Theo thông báo Hội nghị T.Ư 6, sau khi xem xét và thảo luận các tờ trình, đề án và các báo cáo của Bộ Chính trị, BCH T.Ư Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung cơ bản các văn kiện: Nghị quyết một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới. Thông qua Kết luận về tình hình KT-XH, ngân sách Nhà nước năm 2017; kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018.

Tới đây sẽ xây dựng cơ chế cạnh tranh, công khai, minh bạch trong tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ để thu hút người thực sự có đức, có tài vào làm việc trong các tổ chức của hệ thống chính trị. Rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong của các tổ chức thuộc hệ thống chính trị theo nguyên tắc một tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều việc; một việc chỉ do một tổ chức chủ trì và chịu trách nhiệm chính, gắn với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm tỉ lệ người phục vụ, nhất là khối văn phòng.

Bên cạnh đó, Trung ương đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết, cấp bách phải đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới. Trung ương yêu cầu phải khẩn trương sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với đặc điểm tình hình của từng ngành, lĩnh vực và địa bàn, gắn với đẩy mạnh xã hội hóa, nhưng không thương mại hóa lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công. Đẩy mạnh việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khoa học - công nghệ có đủ điều kiện thành doanh nghiệp, bao gồm cả hình thức công ty cổ phần; Giảm mạnh sự can thiệp hành chính của cơ quan chủ quản vào hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị sự nghiệp công lập; từng bước tiến tới xoá bỏ “chủ quản” theo cơ chế cũ.

Thường xuyên tu dưỡng, tự răn mình

Đề cập về công tác cán bộ, Tổng Bí thư cho biết, sau khi xem xét Tờ trình của Bộ Chính trị, Trung ương đã thảo luận, đánh giá cao việc chuẩn bị và thống nhất cao với đề nghị của Bộ Chính trị về việc bầu bổ sung 2 Ủy viên Ban Bí thư khóa XII gồm Trưởng ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc và Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư Nguyễn Xuân Thắng.

BCH T.Ư cũng đã tiến hành xem xét thi hành kỷ luật đối với Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh bằng hình thức cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho thôi giữ chức Ủy viên BCH T.Ư Đảng khóa XII vì đã có những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng. “Đây là bài học đau xót cần nghiêm túc rút kinh nghiệm không chỉ đối với đồng chí Nguyễn Xuân Anh mà là bài học chung đối với tất cả chúng ta. Đề nghị từng đồng chí Ủy viên BCH T.Ư và mọi cán bộ, đảng viên, công chức cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, thường xuyên tự soi, tự sửa, tự răn mình, tránh xa những cám dỗ vật chất, tham vọng, tránh đi vào vết xe đổ, để tay nhúng chàm (và nếu đã trót ít nhiều nhúng chàm rồi thì sớm tự giác gột rửa). Từ nay trở đi, bất cứ trường hợp nào mà vi phạm kỷ luật, chúng ta phải xử lý nghiêm, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, để lấy lại và củng cố lòng tin và tình thương yêu, quý trọng của nhân dân”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Bí thư huyện kiêm chủ tịch, dừng hoạt động 3 Ban chỉ đạo T.Ư

Đề cập đến vấn đề tập trung ưu tiên triển khai ngay những việc đã rõ, đã chín và được Trung ương nhất trí cao; còn đối với những việc chưa đủ rõ, quá phức tạp, ý kiến còn khác nhau nhiều thì tiếp tục nghiên cứu, tổng kết, quyết định sau, làm từng bước, chắc chắn, Tổng Bí thư khẳng định: Kết thúc hoạt động của các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Tổ chức lại Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ Bộ Ngoại giao. Sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới hoạt động của các ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ. Cơ bản thực hiện mô hình bí thư cấp ủy, đồng thời là chủ tịch HĐND; thực hiện bí thư cấp ủy, đồng thời là chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã những nơi có đủ điều kiện...

Hoài Vũ - TTXVN