Tổng Bí thư: Chống bằng được tệ bè phái trong công tác cán bộ

19/01/2018 11:51

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh cần phải chống bằng được tệ bè phái, lợi ích nhóm trong công tác cán bộ.

tổng bí thư: chống bằng được tệ bè phái trong công tác cán bộ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu gợi mở nhiều vấn đề về công tác tổ chức cán bộ.

Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 sáng 19/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gợi mở nhiều vấn đề quan trọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, nói đến tổ chức là nói đến nguyên tắc tổ chức; hệ thống tổ chức; cơ cấu tổ chức, biên chế; cơ chế vận hành, lề lối làm việc; sự phân công và phối hợp trong mỗi tổ chức cũng như giữa các tổ chức trong một hệ thống.

Nói đến cán bộ là nói đến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đánh giá, lựa chọn cán bộ; bố trí, sắp xếp cán bộ và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ... Đây là công việc con người đối với con người cho nên rất hệ trọng và nhạy cảm.

Dẫn câu nói "cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "là nguyên nhân của mọi nguyên nhân", Tổng Bí thư cho rằng, Ban Tổ chức T.Ư  là cơ quan tham mưu, đề xuất về tổ chức và cán bộ để T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định. Do vậy, nếu "xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt" thì công việc của Ban tổ chức các cấp là "then chốt của then chốt". “Nếu "chốt" rắn chắc, cứng cáp thì công việc trôi chảy, suôn sẻ; còn nếu chẳng may cái "chốt" này mà mọt hoặc trục trặc thì không biết tình hình sẽ thế nào”, Tổng Bí thư nói.

Bầu cử thành công, kiện toàn nhân sự cấp cao trong thời gian ngắn

Tổng Bí thư cũng đã điểm lại những thành tích nổi bật trong thời gian qua của Ban Tổ chức như khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự sau Đại hội XII, tham mưu phân công công tác đối với các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên BCH T.Ư; tham mưu để Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, phân công, bố trí, sắp xếp cán bộ và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

Đặc biệt, đã chuẩn bị nhân sự bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trong cùng một ngày, thời gian rất gấp, nhưng cuộc bầu cử đã diễn ra thành công và đã nhanh chóng kiện toàn nhân sự cấp cao của các cơ quan nhà nước và chính quyền các địa phương, cơ bản là tốt, được dư luận đồng tình, đánh giá cao.

Ban Tổ chức T.Ư cũng đã tích cực, chủ động tham mưu, cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; cơ bản hoàn thành các đề án trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp uỷ các cấp trong năm 2017 theo kế hoạch đề ra. Đặc biệt, toàn Ngành đã tham mưu để BCH T.Ư ban hành Nghị quyết T.Ư 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết T.Ư 6 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, với quan điểm tổng thể, mạnh mẽ, rõ ràng, phù hợp; các nhóm giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, sát tình hình thực tế, dễ hiểu, dễ làm, có tính khả thi, có thể triển khai thực hiện ngay được.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên cơ sở tham mưu của ngành tổ chức đã ban hành nhiều quy định, quy chế trong công tác xây dựng Đảng, góp phần chỉnh đốn Đảng trên tinh thần lấy "xây" là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, lấy "chống" là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng. Tiếp tục tham mưu, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII, bước đầu đã có sự chuyển biến ngày càng rõ nét của các cấp, các ngành trong đấu tranh phòng, chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hoá, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Riêng về công tác cán bộ, đã tham mưu xây dựng hàng loạt văn bản quan trọng, tập trung vào khắc phục những hạn chế, sơ hở để công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ ngày càng căn cơ hơn, nền nếp hơn, bài bản và hiệu quả hơn; bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan; góp phần kiểm soát quyền lực, ngăn chặn tệ chạy chức, chạy quyền trong công tác tổ chức, cán bộ. Theo Tổng Bí thư, vấn đề tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá cán bộ luôn được coi là khâu yếu nhưng cũng là khó nhất trong công tác cán bộ.

Cùng với đó, sửa đổi, bổ sung Quy định về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, chú trọng đầy đủ hơn đến vấn đề chính trị hiện nay... “Tất cả đều là những vấn đề hệ trọng và cấp bách trong công tác tổ chức, cán bộ hiện nay”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Công tác cán bộ còn nhiều khe hở, lỗ hổng

Bên cạnh những thành tích đã đạt được rất đáng ghi nhận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng cho rằng chúng ta cần thẳng thắn, nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần phải khắc phục.

tổng bí thư: chống bằng được tệ bè phái trong công tác cán bộ

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Trước hết, vẫn cònmột số cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp uỷ chưa thực sự coi trọng công tác xây dựng Đảng; vai trò nêu gương, phê bình và tự phê bình còn chưa cao, cá biệt có nơi vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, vi phạm các nguyên tắc bảo vệ chính trị nội bộ... Chính vì những khuyết điểm này nên tình hình vi phạm kỷ luật của cán bộ, đảng viên còn diễn biến phức tạp, đáng báo động.

Thứ hai, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ của một số cơ quan, tổ chức chưa thật rõ, còn chồng chéo, trùng lắp giữa các bộ, ngành. Cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn bất cập. Số người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách Nhà nước rất lớn; dẫn đến chi thường xuyên ngày càng tăng, chiếm tỉ trọng cao trong tổng chi ngân sách Nhà nước.

Đặc biệt, theo Tổng Bí thư, công tác cán bộ còn nhiều khe hở, lỗ hổng, tồn tại nhiều hạn chế, yếu kém; chưa có cơ chế để kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền một cách hiệu quả. “Tại sao có hiện tượng đề bạt, cất nhắc nhiều người nhà, người thân quen mặc dù không đủ tiêu chuẩn? Vì sao cứ nói bổ nhiệm đúng quy trình nhưng kết quả thực tế bố trí cán bộ lại là sai?... Vậy vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp của ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong việc này thế nào?”, Tổng Bí thư đặt vấn đề.

Ngoài ra, Tổng Bí thư cho rằng, kết quả công tác tham mưu của ngành Tổ chức xây dựng Đảng cho thấy, hình như công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về xây dựng Đảng chưa được chú trọng đúng mức; chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức, cán bộ chưa đồng đều, còn hạn chế; chất lượng nắm tình hình, năng lực nghiên cứu, dự báo và sự tích cực, chủ động, sáng tạo trong tham mưu, đề xuất còn chưa cao,...

Từ thực tế đó, Tổng Bí thư đề nghị đisâu phân tích, thẳng thắn nhìn nhận, làm rõ những hạn chế này để chúng ta kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm.

Phải có dũng khí bảo vệ cái đúng, can ngăn cái sai

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, Tổng Bí thư nhấn mạnh, vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng ở các cấp là hết sức lớn lao và rất nặng nề.

tổng bí thư: chống bằng được tệ bè phái trong công tác cán bộ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong ngành tổ chức cán bộ làm việc hết sức công tâm, khách quan, tận tuỵ với công việc, không chịu bất cứ sức ép, sự tác động không lành mạnh nào

Nhất trí với các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu mà Báo cáo đã nêu, Tổng Bí thư cũng lưu ý việc cần phải chuẩn hoá và siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác cán bộ, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và tình hình mới đặt ra, giải phóng được nguồn lực, phát huy tiềm năng, trí tuệ và sức sáng tạo của đội ngũ cán bộ ở mọi ngành, mọi cấp, mọi lĩnh vực.

Cùng với đó, việc kiểm điểm, đánh giá và lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ phải tiến hành một cách nghiêm túc, dân chủ, công khai, minh bạch, chặt chẽ và trung thực, thực sự là cơ hội quý để chia sẻ, học tập lẫn nhau, là một dịp tổng duyệt lại đội ngũ.

Đặc biệt, phải tiếp tục hoàn thiện các quy trình, quy định, quy chế liên quan đến công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ một cách dân chủ, công khai, minh bạch. Tăng cường phân cấp gắn với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực chặt chẽ, hiệu quả trong công tác tổ chức, cán bộ.

“Thực tế hiện nay, cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả chưa cao; việc công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình còn hạn chế; hiện tượng chạy chức, chạy quyền còn diễn biến tinh vi, phức tạp”, Tổng Bí thư nhận định, và đề nghị các đại biểu đi sâu thảo luận vấn đề này để lãm rõ các biểu hiện, mức độ, đề xuất hướng xây dựng cơ chế để phòng ngừa, ngăn chặn.

Chia sẻ với những khó khăn, thách thức của ngành Tổ chức cán bộ, Tổng Bí thư cũng mong ngành tổ chức làm việc hết sức công tâm, khách quan, tận tuỵ với công việc; không chịu bất cứ sức ép, sự tác động không lành mạnh nào.

“Chúng ta phải có dũng khí, dám thẳng thắn bảo vệ cái đúng, kiên quyết can ngăn cái sai, chống cho được tệ bè phái, cục bộ, cá nhân chủ nghĩa, lợi ích nhóm trong công tác cán bộ và cũng không để bị lợi ích nào cám dỗ, không để bị chi phối bởi quan hệ cá nhân, thân quen nào không trong sáng. Kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực  trong công tác cán bộ”,Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Hoài Thu