Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:"Không chủ quan, thỏa mãn, say sưa thành tích"

29/12/2017 06:34

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, trong năm 2017, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức

tổng bí thư nguyễn phú trọng:"không chủ quan, thỏa mãn, say sưa thành tích"

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị - Ảnh: TTXVN

Hôm qua, ngày 28/12, lần đầu tiên Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương có sự tham dự của những lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước gồm: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Đây là tín hiệu cho thấy sự đoàn kết, nhất trí đồng lòng của cả hệ thống chính trị quyết tâm thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, trong năm 2017, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đất nước ta vẫn tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực.

Đặc biệt, về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực, Tổng Bí thư nhấn mạnh, thời gian gần đây được đẩy mạnh hơn bao giờ hết và bước đầu đạt được nhiều kết quả, được nhân dân ủng hộ. Các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp đã được làm rất kiên quyết, nghiêm minh, kể cả đối với cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, cán bộ đương chức và cán bộ đã nghỉ hưu. “Năm 2017, chúng ta đã đạt được những kết quả quan trọng, đáng mừng trên hầu hết các lĩnh vực, để lại những ấn tượng tốt đẹp và cho chúng ta thêm nhiều bài học quý. Một không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang lan rộng trên khắp cả nước”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng lưu ý, chúng ta tuyệt nhiên không chủ quan, thỏa mãn; không say sưa với thành tích, thắng lợi, hay nói cách khác là “đừng ngủ quên trên vòng nguyệt quế”. Bởi đất nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức.

Theo Tổng Bí thư, những hạn chế, yếu kém tích tụ, tồn đọng từ lâu của nền kinh tế và trong nhiều lĩnh vực xã hội còn nặng nề, gây hậu quả xấu, bức xúc xã hội nhưng không dễ một sớm một chiều có thể khắc phục và đòi hỏi phải có giải pháp đồng bộ, lộ trình phù hợp, sự chỉ đạo kiên quyết, kiên trì, chắc chắn, khoa học mới có thể giải quyết được.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2018, Tổng Bí thư lưu ý cần khai thác và phát huy tối đa nội lực kết hợp với thu hút và sử dụng hiệu quả ngoại lực; Không vì sức ép tăng trưởng, sức ép xử lý các vấn đề cấp bách mà coi nhẹ, không quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, dành nguồn lực giải quyết các vấn đề có tính nền tảng, lâu dài cho phát triển nhanh và bền vững.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, cần kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại toàn diện về quốc phòng - an ninh theo tinh thần “giữ nước từ xa”, “giữ nước từ khi nước chưa nguy”.

Tổng Bí thư lưu ý, năm tới phải làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí những cán bộ thực sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thật sự vì Đảng, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người tham nhũng, hư hỏng; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, ưu ái tuyển dụng người thân, không đủ tiêu chuẩn. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc nghiêm trọng, xã hội quan tâm; thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát.

Hoài Vũ