Tổng công ty Thăng Long niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán

17/01/2018 15:41

Tổng công ty Thăng Long – CTCP niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán HNX với mã chứng khoàn TTL.

tổng công ty thăng long niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán

Cầu Thăng Long do Tổng công ty Thăng Long thi công

Ngày mai (18/1), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức lễ khai trương niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty Thăng Long – CTCP  trên sàn giao dịch chứng khoán HNX với mã chứng khoàn TTL.

Với gần 45 năm xây dựng và phát triển, từ những xí nghiệp thành viên hạch toán tập trung với nhiệm vụ đầu tiên là xây dựng cầu Thăng Long - cây cầu lớn nhất Việt Nam thời bấy giờ, đến nay Tổng công ty Thăng Long đã phát triển thành một doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực thi công và xây dựng cầu, đường, sân bay, bến cảng... Liên tiếp hai năm 2016, 2017, Tổng công ty được Bộ Giao thông vận tải xếp vào danh sách các nhà thầu xây lắp đáp ứng điều kiện tham gia các dự án giao thông có sử dụng NSNN.

Từ năm 2014, khi mới bắt đầu cổ phần hóa và chuyển sang hoạt động dưới mô hình CTCP với nhiều khó khăn, Tổng công ty chỉ có vốn điều lệ 300 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu hơn 350 tỷ đồng. Đến nay, Tổng công ty Thăng Long đã từng bước hoàn thành việc tái cơ cấu, cải tiến, nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh, liên tục các năm qua làm ăn có lãi, trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ bình quân hơn 10%/năm. Quy mô vốn điều lệ năm 2017 đã đạt hơn 419 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt gần 550 tỷ đồng.

Năm 2018, Tổng công ty Thăng Long – CTCP tiến tới mốc 45 năm hình thành và phát triển. Việc đưa cổ phiếu TTL niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán nằm trong lộ trình của Tổng công ty trong quá trình tiếp cận các chuẩn mực và quy định của Việt Nam cũng như thế giới về quản trị và điều hành doanh nghiệp, đánh dấu bước ngoặt lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Quan trọng hơn, thông qua niêm yết cổ phiếu tại sàn chứng khoán là sự đảm bảo về tính minh bạch và hiệu quả trong quả trị của Tổng công ty với các cổ đông,nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tổng công ty Thăng Long kỳ vọng việc niêm yết thành công sẽ khuyến khích sự tham gia sâu rộng của các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong việc cùng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho các cổ đông.

Đình Quang