Tổng thầu phải chịu trách nhiệm chính vụ để thép rơi chết người

07/11/2014 18:46

Xác định rõ  trách nhiệm trong tai nạn vừa xảy ra tại dự án đường sắt trên cao, Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng khẳng định không cho phép lùi tiến độ toàn dự án sang năm 2016.