TP HCM chuyển tuyến đường thủy Tắc Cua cho Cục Hàng hải quản lý

26/08/2014 07:42

Để bảo đảm đáp ứng lưu thông an toàn cho tàu trọng tải 3.000DWT, giảm tải đến 5.000DWT; UBND TP HCM đã thống nhất chuyển tuyến đường thủy nội địa Tắc Cua cho Cục Hàng hải VN quản lý

Phó chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Hữu Tín vừa ký văn bản thống nhất chủ trương chuyển quyền quản lý tuyến đường thủy nội địa Tắc Cua cho Cục Hàng hải Việt Nam.

TP HCM chuyển tuyến đường thủy Tắc Cua cho Cục Hàng hải quản lý 1

Trước đó, Bộ GTVT đã có Công văn số 7038/BGTVT-KCHT ngày 16/6/2014 đề nghị UBND Thành phố Hồ Chí Minh điều chuyển tuyến đường thủy nội địa Tắc Cua thành tuyến luồng hàng hải và giao Cục Hàng hải Việt Nam quản lý.

Để bảo đảm đáp ứng lưu thông an toàn cho tàu trọng tải 3.000DWT, giảm tải đến 5.000DWT theo chuẩn tắc luồng quy định hiện hành; UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất chủ trương của Bộ và điều chuyển tuyến đường thủy nội địa nói trên (thuộc địa bàn Thành phố) thành tuyến luồng hàng hải để Bộ giao cho Cục Hàng hải Việt Nam quản lý, khai thác.

Mai Huyên