TP HCM muốn vay vốn để thực hiện dự án chống ngập nước

05/03/2015 19:48

TP HCM đã đề xuất được vay vốn để tập trung giải quyết các dự án chống ngập.

tp hcm muốn vay vốn để thực hiện dự án chống ngập nước
TP sẽ vay vốn để thực hiện các dự án chống ngập nước

Trước tình hình TP HCM đang tiếp tục bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, lãnh đạo TP xác định các dự án chống ngập (đặc biệt do biến đối khí hậu và triều cường,...) là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, cần được tập trung chỉ đạo giải quyết ngay.

Điển hình như các dự án đê bao bờ tả sông Sài Gòn, đê bao bờ hữu sông Sài Gòn, các cống kiểm soát triều theo đề án 1547 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã được Thủ tướng phê duyệt.

Tuy nhiên, nguồn vốn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có hạn chế nên lãnh đạo Thành phố quyết định đề xuất các Bộ, ngành có liên quan và Thủ tướng Chính phủ cho Thành phố được chủ động vay vốn để triển khai thực hiện.

Để việc sử dụng nguồn vốn vay có hiệu quả, TP đã giao Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở GTVT và các đơn vị khác có liên quan rà soát lại toàn bộ quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực TP HCM.

TP giao Sở Nội vụ chủ trì, phối họp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở GTVT, Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước đề xuất, trình UBND TP thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các dự án cấp bách, trọng điểm chống ngập nước do biến đổi khí hậu, triều... khu vực TPHCM trong tháng 3.

Bên cạnh đó, TP cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành 32 công trình đê bao sử dụng cừ vách nhựa uPVC trên địa bàn trước ngày 15/4 nhằm chào mừng ngày kỷ niệm 40 năm giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.

Phương Loan