TP HCM rà soát việc quản lý các dự án ODA

04/04/2014 15:40

Nhằm tăng cường công tác quản lý các dự án ODA của TP, ngày 3/4, UBND TP HCM chỉ đạo các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án ODA khẩn trương rà soát công tác tổ chức đấu thầu ...

Nhằm tăng cường công tác quản lý các dự án ODA của TP, ngày 3/4, UBND TP HCM chỉ đạo các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án ODA khẩn trương rà soát công tác tổ chức đấu thầu của các dự án, công tác đàm phán, ký kết và quản lý các hợp đồng với các nhà thầu (tư vấn, xây dựng, mua sắm). Theo đó, người đứng đầu sẽ chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tiêu cực, tham nhũng. 


Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án ODA thực hiện định kỳ công tác giám sát đánh giá đầu tư và tổng hợp đánh giá về tình hình triển khai dự án, công tác đấu thầu, công tác quản lý hợp đồng, tiến độ giải ngân dự án.  Ngoài ra, UBND TP cũng giao Sở Nội vụ tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình hoạt động các tổ chức Hội, Quỹ trên địa bàn TP.

V.D