TP Huế được mở rộng gấp gần 4 lần, dân số tăng gấp đôi

27/04/2021 12:46

Sau khi điều chỉnh, TP Huế sẽ có 265,99 km2 diện tích tự nhiên (gấp gần 4 lần diện tích hiện tại), dân số 652.572 người.

TP Huế được mở rộng gấp gần 4 lần, dân số tăng gấp đôi 1

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua đề án mở rộng thành phố Huế

Sáng 27/4, 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh địa giới để mở rộng TP Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Theo đó, toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của hai xã Thủy Vân, Thủy Bằng thuộc thị xã Hương Thủy; 2 phường Hương Hồ, Hương An và 4 xã Hương Thọ, Hương Phong, Hương Vinh, Hải Dương thuộc thị xã Hương Trà; 4 xã Phú Thượng, Phú Dương, Phú Mậu, Phú Thanh và thị trấn Thuận An thuộc huyện Phú Vang sẽ về TP Huế.

Sau khi điều chỉnh mở rộng, TP Huế sẽ sắp xếp lại 9 trong 27 phường. Cụ thể, TP Huế nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của 2 phường Phú Cát và Phú Hiệp để thành lập một phường mới lấy tên là phường Gia Hội.

Hai phường Phú Bình và Thuận Lộc nhập thành phường mới Thuận Lộc. Hai phường Phú Hòa và Thuận Thành có tên mới là Đông Ba.

Ngoài ra, TP Huế sẽ điều chỉnh 0,46 km2 diện tích tự nhiên và hơn 7.500 người của phường Phú Thuận vào phường Tây Lộc; điều chỉnh 0,8 km2 diện tích tự nhiên và hơn 4.900 người còn lại của phường Phú Thuận vào phường Thuận Hòa.

Sau khi sắp xếp, 9 phường cũ sẽ thành 5 phường mới. Ngoài ra, TP Huế lập thêm 4 phường mới gồm: Hương Vinh, Thủy Vân, Phú Thượng, Thuận An trên cơ sở nguyên trạng các xã Hương Vinh, Thủy Vân, Phú Thượng và thị trấn Thuận An. Trụ sở làm việc của các phường mới thành lập là trụ sở của các xã, thị trấn hiện có.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/7/2021 để các cơ quan, tổ chức và địa phương có thời gian kiện toàn tổ chức, thay đổi con dấu, đáp ứng các điều kiện cần thiết khác cho hoạt động của đơn vị hành chính mới và không làm ảnh hưởng đến công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hiện nay, diện tích của TP Huế là 70,67 km2, dân số 354.124 người. Sau khi điều chỉnh địa giới, TP Huế có 265,99 km2 diện tích tự nhiên (tăng 3,76 lần), dân số 652.572 người (tăng 1,8 lần).

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, TP Huế là đô thị di sản, cảnh quan thiên nhiên, bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa nhưng hiện nay có quy mô diện tích quá nhỏ so với tốc độ phát triển đô thị. Bên cạnh đó, mật độ dân số toàn đô thị cao (7.222 người/km2), hạ tầng xã hội khu vực trung tâm đang quá tải, hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị. Một số tiêu chuẩn của đô thị đạt vượt trội so với quy định.

Ngoài ra, TP Huế vẫn còn một số phường có diện tích khá nhỏ (dưới 50% tiêu chuẩn); không gian phát triển bị chia cắt, gây khó khăn trong việc lập kế hoạch, quy hoạch dài hạn, định hướng phát triển kinh tế - xã hội cũng như quy hoạch, kế hoạch phát triển vùng. Nguồn lực cho phát triển bị phân tán, nhất là trong điều kiện đẩy mạnh phân cấp, trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho chính quyền địa phương.

Vì vậy, việc mở rộng TP Huế là một bước cụ thể hóa đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên - Huế và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050 đã được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 649 ngày 6/5/2014.

Đồng thời, việc sắp xếp sáp nhập một số phường thuộc TP Huế có diện tích tự nhiên nhỏ là cần thiết nhằm tinh gọn bộ máy, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Phùng Đô